Tìm Sách

Tịnh Độ >> Khóa Tu Phật Thất


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khóa Tu Phật Thất
 • Tác giả : Thích Chân Tính
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 91
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000010276
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Khóa Tu Phật Thất

Ý nghĩa - Mục đích

Nội Quy - Oai nghi

Nghi thức tụng niệm

NXB Tôn Giáo 2004

 

MỤC LỤC

Ý nghĩa - Mục đích khóa Tu Phật thất

I. Ý nghĩa Phật thất

II. Nguyên nhân và vấn đề tổ chức

III. Mục đích khóa Tu Phật thất

  1. Cắt bớt trần duyên

  2. Thúc liễm thân tâm

  3. Trau dồi giới đức

  4. Nhất tâm niệm Phật

  5. Chứng nghiệm sự an lạc

Nội quy & Oai nghi khóa Tu Phật thất

Nội quy 

Oai nghi

Mô hình tổ chức khóa Tu Phật thất

Nghi thức tụng niệm

Nghi thức quá đường

Hô kệ niệm Phật

Phương pháp tịnh tọa

Chú thích

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh