Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Tưởng Niệm Ân sư Thích Ấn Nghiêm (1920 – 2005)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tưởng Niệm Ân sư Thích Ấn Nghiêm (1920 – 2005)
 • Tác giả : Chùa Xuân Thọ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 197
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 12010000008295
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHÙA XUÂN THỌ

CÙNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ THÍCH ẤN NGHIÊM

(1920 – 2005)

Nhà xuất bản TÔN GIÁO

LỜI NÓI ĐẦU

-----

Nhạn quá trường không

Ảnh trầm hàn thủy

Nhạn vô di tích chi ý

Thủy vô lưu ảnh chi tâm

Đến đi là sự tất yếu, vô thường sinh diệt là lẽ đương nhiên, cuộc đời hành đạo của Ân sư Thích Ấn Nghiêm đã để lại cho đời rất nhiều dấu ấn và Ân sư đã mãn duyên vào lúc 13 giờ 25 phút ngày 23-03-2005 tức ngày 14 tháng 02 năm Ất Dậu, tại chùa Xuân Thọ.

Ngài đã quảy dép về Tây một cách ung dung, im lặng. Thế mà, người ở lại cứ mãi vấn vương. Nhân ngày tiểu tường của Ân sư, Môn đồ pháp quyến cùng với Pháp lữ gần xa, thực hiện tập Tưởng Niệm nhỏ bé này, để ghi lại những gì của quá khứ mà Ân sư Ấn Nghiêm đã cùng sống, cùng tu với pháp lữ, với bạn bè tri thức trong hơn tám mươi năm giữa cuộc đời ảo mộng. Cũng như ghi lại những công hạnh hoằng pháp, tu trì, suốt một đời niệm Phật vãng sanh và sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài của Ngài đối với Phật giáo Bình Thuận.

Trong niềm kính tiếc sâu xa Ân sư Thích Ấn Nghiêm, chúng tôi cố gắng đem hết sức mình để hoàn thành tập Tưởng niệm nhỏ này trong thời gian ngắn nhất, dĩ nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót. Kính mong chư Tôn đức Tăng-Ni, chư vị trí giả, độc giả niệm tình lượng thứ.

Chúng tôi chân thành cảm tạ

 

                                                                         Phật lịch : 2549

                                                       Bình Thuận, Mạnh Xuân Bính Tuất (2006)

                                                                              BAN BIÊN TẬP

MỤC LỤC

Lời nói đầu                                                                                                                              

PHẦN I :  LƯỢC SỬ                                                                                                             

                  1. Lược sử Ân sư Thích Ấn Nghiêm                                                                

                  2. Vài hình ảnh liên quan đến cuộc đời Đại sư                                                 

PHẦN II:  LỄ TANG                                                                                                             

                  1. Cáo phó                                                                                                         

                  2. Danh sách Ban tổ chức Lễ tang                                                                    

                  3. Chương trình lễ tang                                                                                     

                  4. Điếu Văn Ban Trị Sự Phật giáo Bình Thuận                                                

                  5. Cảm niệm Tôn sư                                          Đệ tử Thích Quảng Lợi              

                  6. Lời cảm tạ của thân quyến Đại sư Thích Ấn Nghiêm                                   

                  7. Cảm tạ                                                           Ban tổ chức Lễ tang                   

PHẦN III: VĂN THƠ TƯỞNG NIỆM                                                                                 

                  1. Cảm nghỉ ngày Tiểu tường                            HT. Thích Tịnh Trí                

                       Của Đại sư Thích Ấn Nghiêm                                                                     

                  2. Hòa thượng Ấn Nghiêm                                HT. Thích Tịnh Hạnh            

                  3. Tưởng niệm Thiền sư Ấn Nghiêm                   HT. Thích Tâm Hảo              

                  4. Hành giả Tịnh độ                                           HT. Thích Chơn Thành         

                  5. Tưởng niệm tình Pháp lữ                               HT. Thích Từ Giang              

                  6. Cảm niệm                                                      HT. Thích Huệ Tánh             

                  7. Chuẩn bị một ngày về                                    HT. Thích Ấn Chánh             

                  8. Nhớ mãi lời Thầy                                          TKN. Thích Nữ Như Thiện   

                  9. Cảm niệm cựu Ni sinh PHVNH                       TKN. Thích Nữ Như Trí       

                  10. Tiễn Thầy                                                    Tâm Quang                            

                  11. Thầy Ấn Nghiêm                                         Tâm Quang                            

                  12. Thầy đi trời đất còn ghi bóng người              Kẻ Cơ Hàn                             

                  13. Khiêu xuất trần ai                                        Quảng Tựu Đoan Thanh        

                  14. Nhớ ân sư                                                    Thiện Thệ                               

                  15. Nhớ một vị Sư                                             Tiến sĩ Triết học Phổ Nguyệt

                  16. Thầy Thích Ấn Nghiêm và tôi                         Nhà văn Ng. Phước Thị Liên 

                  17. Người Thầy                                                 Thích Nhuận Tánh                 

                  18. Ân giáo dưỡng                                            Thích Nguyên Sắc                 

                  19. Hững dòng tự sự                                         Thích Nguyên Hiệp               

                  20. Tự tại                                                           Học Tăng Nguyên Minh        

                  21. Hình bóng người Thầy                                 Thích Tâm Tú                        

                  22. Còn đâu hình ảnh Thầy thương kính              Đệ tử Thích Quảng Lợi          

                  23. Nối bước Tôn sư                                         Đệ tử Thích Quảng Lợi          

                  24. Đôi dòng tri ân                                             TKN. Thích Nữ Liễu Ngọc   

                  25. Tình Thầy                                                    NS. Quảng Hạnh           

                  26. Tưởng niệm                                                 NS. Huệ Lý        

                  27. Nhớ Thầy                                                    ĐĐ. Thích Chí Thiện     

                  28. Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương                  Tâm Quả

                  29. Rực sáng niềm tin                                        Phật tử Đạt Nghiêm       

                  30. Về Xuân Thọ                                               Học Tăng Thích Thiện Phát      

                  31. Hoài niệm                                                    NS. Hạnh Bích  

                  32. Tìm đâu dấu Hạc                                         Trần thị Ngọc Anh         

                  33. Nhạc; Tìm đâu dấu Hạc                                 Trần thị Ngọc Anh   

                  34. Cánh Hạc bay                                              Quảng Tựu        

                  35. Chắp cánh niềm tin                                      Phật tử Lý Trang

                  36. Viết về Thầy                                                Nguyên Văn      

                  37. Dâng Thầy                                                   Thích Nguyên Sắc         

                  38. Thư pháp                                                     Thích Đức Hạnh

                  39. Toàn thân Xá Lợi (trích tài liệu)                     

                  40. Ánh sáng vượt thoát                                    Quảng Tựu Đoan Thanh

                  41.Thầy Ấn Nghiêm với bài hát dâng cơm           Quảng Tựu        

                  42. Nhớ Thầy                                                    Ca sĩ Trang Mỹ Dung    

                  43. Nhớ Thầy                                                    Phật tử Lý Trang

                  44. Thầy là ngọn đuốc đời con                           Phật tử Diệu Nhân         

                  45. Nhớ Thầy                                                    Phật tử Diệu Quốc         

                  46. Khóc Thầy                                                   Tuệ Mỹ  

                  47. Công ơn Thầy                                             Phật tử Nguyễn thị Nương        

                  48. Nén hương tưởng niệm                               Phật tử Đạt Nghiêm       

                  49. Nhìn đồi cũ nhớ Thầy xưa                            Tâm Hương       

                  50. Còn đây chùa Xuân Thọ xưa                        Tâm Diệu           

                  51. Tịch nhi phi diệt                                           Nguyên Thuận   

                  52. Đế nhớ ân Sư                                              Như Pháp-Diệu Huyền  

                  53. Thầy của tôi                                                 Nguyên Trang    

                  54. Nỗi đau nguyệt Rằm                                    Trần Ngọc Sáng 

                  55. Sự gặp gỡ kỳ diệu                                       Diệu Tiên           

                  56. Hòa thượng tốc độ                                       Đỗ Khắc Đông Quân     

PHẦN IV : HÌNH ẢNH, LIỄN, THƯ PHÁP                                   

                  1. Hình ảnh lễ tang                                               

                  2. Liễn                                                                   

                  3. Thư pháp                                                          

PHẦN V : SÁNG TÁC CỦA ÂN SƯ                                              

                  1. Cần gì                                                            Hạnh Đoan        

                  2. Nhạc : Dâng cúng Hiền Thánh Tăng                 Trần Tâm Trực  

                  3. Nhạc : Rằm tháng tư                                      Tâm Trực           

                  4. Kệ tụng kỷ niệm Thánh Đản Phật A Di Đà         Thích An Nghiêm           

                  5. Sám tụng Khánh Đản Quán Thế Âm Bồ Tát       Thích Ấn Nghiêm           

            6. Thư gửi Quảng Tựu vận động xây ao Liên Trì          Thích Ấn Nghiêm

           

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang