Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Kỷ yếu tang lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kỷ yếu tang lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Không
 • Tác giả : Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 255
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 12010000008292
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN HUẾ

KỶ YẾU TANG LỄ

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG

Nhà xuất bản Tôn Giáo

MỤC LỤC

PHẦN MỘT : TIỂU SỬ                                                                                                    

          Phụ trang Di ảnh Ni trưởng T. N. Diệu Không                                                        

          Tiểu sử Ni trưởng THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG                                                      

          Phụ trang ảnh                                                                                                            

 PHẦN HAI : TANG LỄ                                                                                                        

          - Ban Tổ chức Tang lễ                                                                                              

          - Chương trình Tang lễ                                                                                             

          - Lời tưởng niệm (HT. Thích Thiện Siêu)                                                                

          - Điếu văn của Ni bộ tỉnh Thừa Thiên Huế                                                              

          - Điếu văn của Môn đồ Pháp quyến                                                                         

          - Nhật ký Lễ Tang (TN. Trí Hải)                                                                              

          - Lời cảm tạ của Ban Tổ chức                                                                                   

          Phụ trang ảnh                                                                                                            

PHẦN BA : LỜI ĐIẾU VÀ CẢM NIỆM                                                           

          - Lời điếu của HT. Thích Thiện Bình                                                                       

          - Lời điếu của quí Thượng tọa Môn phái Thập Tháp                                               

          - Lời điếu của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi                                               

          - Lời điếu của chùa Tâm Ấn tỉnh Bình Định                                                            

          - Điếu văn Ni bộ miền Nam                                                                                      

          - Lời điếu của đại diện trường Sơ cấp Phật học Long Hoa                                       

          - Lời điếu của các em cựu Cô nhi viện Tây Lộc                                                       

          - Lời điếu của Ban Từ thiện Trung ương GHPGVN                                               

          - Lời điếu của Ni bộ tỉnh Ninh Thuận                                                                       

          - Lời điếu của Ni viện Thiền Quang                                                                         

          - Lời điếu của đại diện Ni viện Viên Chiếu, Huệ Chiếu                                           

          - Lời điếu của Ni tự tại thành phố Hồ Chí Minh                                                       

          - Lời tác bạch Lễ trai Tăng trong dịp Chung Thất                                                     

          - Đạo từ của Hòa thượng Chứng Minh                                                                    

          - Phụ trang ảnh                                                                                                          

                                                                                                                                            

PHẦN BỐN : THƠ VĂN CẢM NIỆM                                                                               

          - Sư bà Diệu Không, niềm tin của…             HT. Th. Thiện Châu                          

          - Nhớ Sư bà Diệu Không                             HT. Th. Thanh Từ  

          - Chuyện ngày xưa                                     TT. Th. Chơn Thiện                          

          - Huyền Không kính viếng cố Sư bà Diệu Không                                                   

          - Kính dâng Giác linh                                   Đoàn Tu xà-đề                                  

          - Thơ                                                          Thầy Nguyên Chứng                        

          - Thơ                                                         Thầy Trí Siêu                                    

          - Sư bà Diệu Không                                     Ni trưởng Viên Minh                        

          - Kính viếng Sư bà Diệu Không                     Lương y Trí Diệm                             

          - Cố Sư cụ Thích Nữ Diệu Không                  T. N. Chơn Hiền                              

          - Sư bà                                                        Cao Huy Thuần                                 

          - Nỗi lòng thị giả                                             Trí Hải                                              

          - Văn tưởng niệm                                            Cư sĩ Lê Văn Tuyên                         

          - Một cách tưởng niệm                                    Bùi Minh                                          

          - Nhớ ơn giáo dưỡng                                       Sư cô Bảo Nguyệt                           

          - Hoài niệm ân sư                                            Huệ An                                             

          - Những lời di huấn                                         T.N. Trí Hải                                     

          - Thương tiếc Sư bà vô hạn                             T. N. Như Viên                                

          - Phụ trang ảnh                                                                                                          

                                                                                                                                            

PHẦN NĂM : Sổ tang, Điện, Fax, Đối liễn, Phương danh cá nhân và đoàn thể                 

          I. Trích sổ Tang                                                                                                        

          II.Điện tín và Fax                                                                                                      

          III.Đối liễn                                                                                                                

          IV. Danh sách cá nhân và đoàn thể phúng điếu                                                        

          Phụ trang ảnh                                                                                                            

PHẦN SÁU : DIỆU KHÔNG THI LỤC

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 1
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Kỷ yếu Tưởng Niệm HT Thích Mãn Giác
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay số 18
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Viên Âm
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Từ Quang
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí Tư Tưởng
Tạp chí An Lạc
Tạp chí An Lạc
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Đuốc Tuệ
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Vạn Hạnh
Tạp chí Liên Hoa
Tạp chí Liên Hoa
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Kỷ yếu ngày về cội 1996
Tạp chí Phật học Từ Quang
Tạp chí Phật học Từ Quang