Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2
 • Tác giả : Thích Đồng Bổn chủ biên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,008
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000007127
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX-TẬP 2

THÍCH ĐỒNG BỔN chủ biên ( 1008 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC TÊN ( THEO VẦN ABC)

A

HT THÍCH TÂM AN

HT THÍCH THIÊN ÂN

TTĐ. THÍCH THIỆN ÂN

HT. THÍCH QUẢNG ÂN

B

HT THÍCH THIỆN BẢN

HT TĂNG ĐỨC BỔN

C

            HT THÍCH KẾ CHÂU

HT THÍCH THIỆN CHÂU

HT TÍCH PHƯỚC CHỮ

CƯ SĨ HỒNG TAI – ĐOÀN TRUNG CÒN

D

TTĐ THÍCH TIÊU DIÊU

HT DANH DINL

HT THÍCH HƯNG DỤNG

Đ

HT THÍCH HUYỀN ĐẠT

HT THÍCH BỮU ĐĂNG

HT THÍCH TUỆ ĐĂNG

HT TĂNG ĐUCH

TTĐ THÍCH HẠNH ĐỨC

HT. THÍCH THUẬN ĐỨC

HT THÍCH TRÍ ĐỨC

HT THÍCH TRÍ ĐỨC

H

HT THÍCH THIỆN HÀO

HT THÍCH ĐẠT HẢO

HT THÍCH PHƯỚC HẬU

HT THÍCH HUỆ HÒA

HT THÍCH KHẾ HỘI

HT THÍCH PHỔ HUỆ

TTĐ THÍCH THIỆN HUỆ

HT THÍCH TỪ HUỆ

HT THÍCH ĐẠT HƯƠNG

HT THÍCH NGUYÊN HƯƠNG

HT THÍCH QUẢNG HƯƠNG

HT THÍCH THIỆN HƯƠNG

K

HT THÍCH HOẰNG KHAI

HT THÍCH HOẰNG KHÔNG

HT THÍCH THANH KIẾM

HT THẠCH KÔONG

L

HT THÍCH THIỆN LAI

HT THÍCH PHÁP LAN

HT THÍCH PHÁP LONG

HT THIỆN LUẬT

HT THÍCH DUY LỰC

M

HT THÍCH HOÁNG MINH

HT PHÁP MINH

HT THÍCH TÂM MINH

TTĐ THÍCH THIỆN MỸ

N

HT THÍCH BỬU NGỌC

HT THÍCH LIỄU NGỌC

HT THÍCH THIỆN NGÔN

HT THÍCH GIÁC NGUYÊN

HT THÍCH  TỪ NHẪN

HT THÍCH GIÁC NHU

HT THÍCH PHƯỚC NINH

P

HT THÍCH DIỆU PHÁP

HT THÍCH HUỆ PHÁP

HT THÍCH HUỆ PHÁP

HT TÍCH MINH PHÁP

Q

THÍCH CHÁNH QUẢ

HT THÍCH DIỆU QUANG

HT THÍCH ĐỊNH QUANG

HT TÍCH VIÊN QUANG

HT THÍCH THIỆN QUẢNG

HT THÍCH HUYỀN QUÝ

S

HT THÍCH TRỪNG SAN

HT TĂNG SANH

HT OUL SREY

T

HT THÍCH MINH TÁNH

HT THÍCH ĐỨC TÂM

HT THÍCH HUYỀN TẤN

HT THÍCH TRÍ TẤN

HT THÍCH HUYỀN TẾ

HT MINH TỊNH – NHẪN TẾ

HT THÍCH QUẢNG THẠC

HT THÍCH ĐẠT THANH

HT THÍCH MINH THÀNH

HT TRA AM-VIÊN-THÀNH

HT THIỆN THẮNG

HT THÍCH TÔN THẮNG

HT THÍCH LIỄU THIỀN

HT THÍCH THIỆN THUẬN

HT  THÍCH THANH  THUYỀN

GS  NGUYỄN ĐĂNG THỤC

GS THÍCH TRÍ THUYÊN

CƯ SĨ TUỆ NHUẬN – VĂN QUANG THÙY

HT THÍCH CHÂN THƯỜNG

HT THÍCH HOẰNG THÔNG

HT THÍCH TÂM THÔNG

CƯ SĨ TRÚC THIÊN – TRẦN ĐỨC TIẾU

HT THÍCH THIỆN TÍN

HT THÍCH TRÍ TỊNH

HT THÍCH TÂM TỊNH

HT PHÁP TRÍ

HT THÍCH ĐẠI TRÍ

HT THÍCH TÂM TRUYỀN

HT THÍCH MINH TRỰC

HT THÍCH THIÊN TRƯỜNG

HT THÍCH HOẰNG TU

TTĐ THÍCH THANH TUỆ

V

HT THÍCH TỪ VÂN

HT THÍCH TƯỜNG VÂN

HT THÍCH BỔN VIÊN

HT SIÊU VIỆT

HT PHÁP VINH

Y

HT THÍCH BỬU Ý

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)