Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
 • Tác giả : Ngẫu Ích Đại Sư
 • Dịch giả : Như Hoà - Bửu Quang Tự
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 58
 • Nhà xuất bản : Chùa Đức Viên USA
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000007558
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

(Dịch theo bản in của Tịnh Tông Học Hội thành phố Cao Hùng Đài Loan)

 Đệ tử NHƯ HÒA chuyển ngữ (58 trang)

CHÙA ĐỨC VIÊN – USA

NamMô a Di Đà Phật,

Kính bạch Thượng tọa dịch giả

Chúng con vô cùng xúc động khi đọc được bản dịch “Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ” của Ngài

Vì muốn mọi người đồng hiểu rõ phương thức hành trì trong pháp môn Tịnh Độ, chúng con mạo muội ấn tống quyển sách này

Vì thời gian cấp bách, chúngcon không kịp thỉnh tôn ý cùa Ngài

Kính mong Thượng Tọa từ bi bố thí.

Kính lễ

Ban tu thư

Chùa Đức Viên

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)