Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Truyện Trê Cóc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Truyện Trê Cóc
 • Tác giả : Vô Danh Thị
 • Dịch giả : U7u Thiên - Bùi Kỷ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 34
 • Nhà xuất bản : Tân Việt
 • Năm xuất bản : 1955
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006482
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TRUYỆN TRÊ CÓC

ƯU THIÊN BÙI KỶ Hiệu đính (34 trang)

SÁCH GIÁO KHOA TÂN VIỆT

HIỆU ĐÍNH CÁC TRUYỆN NÔM CỔ

Các truyện nôm của ta kể ra cũng khá nhiều, nhưng nhiều nhất là truyện cũ, cũng có người không biết, không để ý đến, cũng có người xem truyện KIỀU rồi cho hết thảy các truyện cũ là quê mùa, không đáng xem, coi thường, không buồn đọc nữa, bởi vậy những chuỵên ấy, hầu như đã bỏ rơi vậy.

Chúng tôi xét ra có nhiều truyện cổ không phải là không có giá trị, văn không phải toàn một vẻ chất phác như người ta tưởng lầm; nhiều câu nhiều đoạn rất hay, ý rất sâu xa, nếu bỏ mất đi thì bao nhiêu những áng văn chương cổ ngày một tiêu diệt mất, thì thật đáng tiếc.

Bởi vậy chúng tôi muốn bảo tồn lấy những di sản quí hóa của tổ tiên để lại, và sưu tầm  những bản truyện hoặc in, hoặc chép bằng những chữ nôm, lấy bản cũ nhất làm chuẩn đích, đem đối chiếu với những bản khác, so sánh từng chữ, từng câu, đính chính lại rồi chú thích rành mạch để khỏi sai lầm. Khi đã hiệu đính, chú thích xong, đem ra cùng nhau thảo luận đính chính êòi mới ấn định xuất bản.

Hiện thời, chúng tôi đã đính chính xong bốn truyện ngụ ngôn là: TRUYỆN TRÊ CÓC, TRUYỆN TRINH THỬ, TRUYỆN LỤC SÚC TRANH CÔNG và TRUYỆN HOA ĐIỂU TRANH NĂNG. Những truyện này  do ông Phó bảng Bùi Kỷ hiệu đính và chú giải, và đem in thành từng tập riêng, như thế các nhà học quốc văn sau này sẽ có đủ tài liệu để tra khảo.

                       Lệ thần Trần Trọng Kim

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1