Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
 • Tác giả : Cao Xuân Dục-Lưu Đức Xưng-Trần xáng
 • Dịch giả : Tu Trai Nguyễn Tạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 148
 • Nhà xuất bản : Nha Văn Hoá Bộ Giáo Dục
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006457
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ

THỪA THIÊN PHỦ (Quyển 2)

TU TRAI NGUYEN TẠO Dịch (148 trang)

NHA VĂN HÓA BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC XUẤT BẢN

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1