Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
 • Tác giả : Vũ Khiêu-Nguyễn Đức Sự
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 117
 • Nhà xuất bản : Khoa Học Xã Hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1982
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000006468
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU NGÔI SAO SÁNG CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC VIỆT NAM

VŨ KHIÊU-NGUYỄN ĐỨC SỰ (119 trang)

NXB KHOA HỌC XÃ HỘI

MỤC LỤC

1.     Từ truyền thống rực rỡ của người trí thức Việt Nam

2.     Người trí thức của nhân dân

3.     Sự ràng buộc của hệ tư tưởng thống trị

4.     Sự vận dụng Nho giáo từ lập trường nhân dân

5.     Đứng trước nạn ngoại xâm

6.     Trong cuộc chiến đấu cứu nước

7.     Khi miền nam của Tổ quốc bị địch chiếm đóng

8.     Nguyễn Đình Chiểu và chúng ta ngày nay

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Lịch Sử Triết Học
Lịch Sử Triết Học
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Cao Tăng Tông Thiên Thai Trung Hoa
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Lịch sử Phật-giáo Trung-Quốc
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Danh Tăng Tông Thiên Thai Nhật Bản
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Lịch Sử Tư Tưởng Phật Học Trung Quốc
Ngài dạy rằng
Ngài dạy rằng
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Record of the Life of the Venerable Master Hsuan Hua
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Phật giáo thuở xưa và Phật giáo ngày nay
Pháp nạn 66
Pháp nạn 66
Lịch sử triết học Đông phương
Lịch sử triết học Đông phương
Lâm tế ngữ lục
Lâm tế ngữ lục
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)