Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Tìm hiểu một nguyên lý văn chương


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm hiểu một nguyên lý văn chương
 • Tác giả : Phương Lưu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 275
 • Nhà xuất bản : Khoa Học Xã Hội - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1983
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006433
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU MỘT NGUYÊN LÝ VĂN CHƯƠNG

PHƯƠNG LƯU (275 trang)

NXB KHOA HỌC XÃ HỘI

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1.       Mục đích và ý nghĩa của đề tài

2.       Tình hình nghiên cứu thảo luận trong hai mươi năm qua

3.       Phương hướng suy nghĩ tìm tòi

Chương một: VẤN ĐỀ TÍNH DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ MỸ HỌC  VÀ LÝ LUẬN VĂN CHƯƠNG

1.       từ trong  một số nền lý luận cổ phương Đông…

2.       …qua mỹ học cổ Hy -  La đến chủ nghĩa cách mạng Nga

Chương hai: NGUYÊN LÝ TÍNH DÂN TỘC TRONG VĂN NGHỆ  TỪ Ý KIẾN CÁC TÁC GIẢ KINH ĐIỂN CHỦ NGHĨA MÁC ĐẾN ĐƯỜNG LỐI VĂN NGHỆ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1.     Quan niệm của Mac.Enghen

2.     Quan niệm của Lê Nin

3.     Những đóng góp trong cách lý giải của Đảng ta

Chương ba: HAI PHƯƠNG DIỆN “THUỘC TÍNH” VÀ “PHẨM CHẤT” CỦA TÍNH DÂN TỘC TRONG VĂN CHƯƠNG

1.     Những vấn đề phương pháp luận

2.     Mối quan hệ  giữa tính dân tộc với tính giai cấp trong văn chương

3.     Tính dân tộc có bao hàm mặt tiêu cực hay không?

Chương bốn: TÍNH DÂN TỘC QUA CÁC YẾU TỐ CỦA TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG

1.     Đề tài, chủ đề, tư tưởng

2.     Tâm hồn, tính cách

3.     Ngôn ngữ, thể loại

Chương năm: CÁC MỐI TƯƠNG QUAN HAI CHIỀU LỊCH SỬ VÀ NHÂN LOẠI CỦA TÍNH DÂN TỘC TRONG VĂN CHƯƠNG

1.       Các mối quan hệ biện chứng giữa kế thừa và phê phán, truyền thống với cách tân. Chống các biểu hiện của chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa phục cổ

2.       Các mối quan hệ biện chứng giữa tiếp thu với sáng tạo, dân tộc với quốc tế. Chống các biểu hiện của chủ nghĩa  sùng ngoại và chủ nghĩa hải ngoại.

3.       Một quan hệ tiêu điểm và một thí dụ tổng hợp. Tính dân tộc - hiện đại cùng biểu hiện của nó ở Nhật ký trong tù

Chương sáu: VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG LÝ LUẬN VĂN CHƯƠNG

1.     Những vấn đề phương pháp luận

2.     Khai thác di sản lý luận văn chương của ông cha

3.     Nghiên cứu đường lối văn nghệ của Đảng

4.     Khái quát ở cấp độ lý thuyết những vấn đề thực tiễn trong văn học nước nhà

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1