Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Tuyển tập Đặng Thái Mai


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tuyển tập Đặng Thái Mai
 • Tác giả : Đặng Thái Mai
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 610
 • Nhà xuất bản : Văn Học - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1984
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006438
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TUYỂN TẬP ĐẶNG THAI MAI tập II

NXB VĂN HỌC (610 trang)

MỤC LỤC

1.       Vai trò lãnh đạo của Đảng trên mặt trận văn học 30 năm nay

2.       Trên nguyên tắc tính Đảng, phấn đấu cho một nền  văn nghệ dân tộc ngày càng phong phú, đẹp đẽ

3.       TiếngViệt một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc

4.       Lối thoát của một dân tộc công khai vùng Mỹ kiểm soát ở miền Nam

5.       Tiến bộ kỹ thuật đang mở ra cho văn học nghệ thuật những chân trời mới

6.       Vài mẫu hồi ký

7.       Chúng ta sẽ nhớ, nhớ mãi

8.       Tình cảm thiên nhiên trong “Ngục trung nhật ký”

9.       Suy nghĩ về yếu tố tinh thần  trong “Ngục trung nhật ký”

10.  Mấy ý nghĩ

11.  Khi nhà nghệ sĩ “tham gia” vào cuộc đấu tranh với tất cả tâm hồn mình…

12.  Kỷ niệm 350 năm tập truyện “Nhà kỵ sĩ Đông Ky sốt”

13.  Mấy điều tâm đắc trong khi đọc lại văn học của một thời đại

14.  Nguyễn Trãi (1830-1442)

15.  Văn thơ Phan Bội Châu (trích)

16.  Văn thơ Cách mạng Việt nam đầu thế kỷ XX (trích)

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1