Tìm Sách

Giảng Luận >> Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu
 • Tác giả : Thích Phước Sơn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 255
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011425
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN TOẢN YẾU

THÍCH PHƯỚC SƠN Biên soạn

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI NÓI ĐẦU

Thanh Tịnh Đạo Luận là tác phẩm do luận sư Buddhabosa trước tác. Sư là người Ấn Độ, sinh vào giữa thế kỷ thứ V Tây lịch, vốn là nhà Phật học uyên thâm, vừa là một học giả lỗi lạc, ngài đã chọn lọc những tinh hoa của giáo điển Nam truyền soạn thành bộ luận này, gồm 58 chương. Về sau, tác phẩm này được đại đức Nanamoli, người Anh tu tại Tích Lan dịch sang Anh văn, gom lại còn 23 chương, và xuất bản tại Colombo (Ceylon). Năm 1956, Ni sư Thích Nữ Trí Hải, một dịch giả tài hoa đã đem bản Anh văn này dịch ra Việt văn và cho xuất bản tại Hoa Kỳ, năm 1991. Chúng tôi dùng bản dịch này rút ngắn lại – nhưng vẫn giữ được trọn vẹn những nội dung trọng yếu – thành lập giáo trình để hướng dẫn Tăng Ni sinh lớp Cao cấp Phật học (Nay là Học viện PGVN tại TP.HCM). Trong khi biên soạn, chỗ nào thấy cần xem lại, chúng tôi dò lại nguyên bản; chỗ nào chưa rõ chúng tôi tham khảo kinh luận Nikaya mà bản luận đã trích dẫn để tìm hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Đồng thời chúng tôi so sánh những điểm dị biệt giữa bản luận với luận điển Bắc truyền, nhằm giúp độc giả thấy được tính chất phong phú và tinh vi trong giáo lý của Đức Phật.

Tập sách này không những là tài liệu học tập thiết thực  yếu đối với Tăng Ni trường Cao cấp, mà còn là kim chỉ nam cho những ai co hoài bão thám hiểm đại dương  Chánh pháp và khát khao thưởng thức  hương vị tinh truyền của Giáo lý Nguyên thủy do Đức Thế Tôn truyền lại.

Cuối cùng, tôi chân thành cám ơn  tập thể Ni sinh năm thứ 4, khóa III của trường đã tận tụy lo việc in ấn để cho soạn phẩm hoàn thành viên mãn và đến tay Tăng Ni sinh đúng thời hạn.

                                                T.V Vạn Hạnh, ngày 17-9-1996

                                                      THÍCH PHƯỚC SƠN

MỤC LỤC

-         Lời nói đầu

-         Tiểu sử soạn và dịch giả

-         Dẫn nhập

Phần thứ nhất : GIỚI

I.          Giảng nghĩa về giới

II.           Hạnh Đầu đà – khổ hạnh

        Phần thứ hai: ĐỊNH

III.        Mô tả định- Chọn đề mục Thiền quán

IV.        Định- Phân tích đề mục đất

V.        Định- Những đề mục khác

VI.        Định – Quán bất tịnh

VII.      Định- Sáu tùy niệm

VIII.      Định- Những tùy niệm khác

IX.        Định- Các phạm trú

X.         Định- Các Vô sắc xứ

XI.        Định- Mô tả

XII.       Định- Các thần thông

XIII.      Định- Các thấn thông (tt)

       Phần thứ ba: TUỆ

XIV.     Mô tả về các uẩn

XV.      Mô tả về Xứ và Giới

XVI.    Căn Đế: Mảnh đất cho Tuệ tăng trưởng

XVII.  Đạo lý Duyên khởi

XVIII.   Kiến thanh tịnh

XIX.     Đoạn nghi thanh tịnh

XX.    Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh

XXI.     Đạo tri kiến thanh tịnh

XXII.  Tri kiến thanh tịnh

XXIII.  Những lợi ích của sự tu tuệ.

     Tổng luận

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều