Tìm Sách

Thiền >> Tiến thằng vào Thiền tông


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiến thằng vào Thiền tông
 • Tác giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 170
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000011499
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIẾN THẲNG VÀO THIỀN TÔNG

HT. Thích Thanh Từ

LỜI ĐẦU SÁCH

            Người xưa một phen nghe liền nhận ra chỗ toàn phần đó. Lục Tổ Huệ Năng lúc còn gánh củi trên vai, vừa nghe câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” liền biết chỗ vào. Thế đấy, mới dám nói ngang nói ngược với Tổ Hoàng Mai rằng: Kẻ này tuy nghèo, ở Lãnh Nam đốn củi nuôi mẹ nhưng cái đó cùng Hòa Thượng không khác.

            Người xưa sao mà giản dị, không phải tốn nhiều sức lực như chúng ta ngày nay. Có khi chỉ một cái đạp của Lão Tổ Hòa Thượng, Thủy Lạo cười cả đời vẫn chưa thôi. Hoặc một tiếng hét trầm thống của Lâm Tế, bặt hết dấu vết của cả cuộc truy lùng theo dấu chân chồn…Thì nơi đây còn gì để mà nói nữa. Tuy nhiên, vừa thấy biết là chân tâm, vẫn thâm trầm đầm thắm như thuở nào. Mọi ngược xuôi lắng xuống, chỉ bình thường:

            Thấy biết là chân tâm, nghe biết là chân tâm, xúc chạm biết là chân tâm và biết các pháp trần là chân tâm. Cái biết đó thường biết rõ ràng, xưa nay không vắng thiếu, trùm cả các căn. Nó cũng không tướng mạo sanh diệt gì cả. Đó là chân tâm hiện tiền, bất sanh bất diệt xưa nay của chúng ta.

            Nơi đây,

            Dưới cửa Trúc Lâm, Hòa thượng Tôn sư xin mời Tăng Ni đạo tục tiến thẳng vào, để khỏi mất thời gian vô ích.

Thiền viện Thường Chiếu, 01-04-2005

                                              TM. Ban Văn Hóa Thường Chiếu

                               THÍCH NHẬT QUANG

MỤC LỤC

Lời đầu sách

1- Toát yếu lý Bát nhã

2- Đường sanh tử - Đường bất tử

3- Khám phá ông chủ

4- Cương lĩnh pháp tu thiền - Biết có chân tâm

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền ngay bây giờ
Thiền ngay bây giờ
Lục Tổ Huệ Năng
Lục Tổ Huệ Năng
Thiền Niệm Xứ
Thiền Niệm Xứ
Giáo Trình Thiền Học
Giáo Trình Thiền Học
Tranh chăn trâu giảng giải
Tranh chăn trâu giảng giải
Nguồn Thiền giảng giải
Nguồn Thiền giảng giải
Thiền Đốn Ngộ
Thiền Đốn Ngộ
Thiền Lâm Tế Nhật Bản
Thiền Lâm Tế Nhật Bản
Căn Bản Thiền Minh Sát)
Căn Bản Thiền Minh Sát)
Mỗi Năm Một Chuyện
Mỗi Năm Một Chuyện
Sức sống Thiền môn (tập 1)
Sức sống Thiền môn (tập 1)
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Bạch Ẩn Huệ Hạc