Tìm Sách

Giảng Luận >> Chú giải Kinh Di Giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải Kinh Di Giáo
 • Tác giả : Yang Gyu An
 • Dịch giả : Tỳ khưu Siêu Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 304
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011785
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

THERAVADA

Chú giải KINH DI GIÁO

(Di Chúc Đức Phật)

            Bản Pali: Acariya Buddhaghosathere

Bản dịch Anh ngữ: Yang Gyu An

Bản dịch Việt ngữ: Tỳ khưu Siêu Minh

 

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH

2008

 

Lời nói đầu

 

CƠ SỞ BẢN DỊCH NÀY

Tôi đã sử dụng ấn bản của Hội Thánh Điển Pali: Tập Sumangala-vilasini (XB. W. stede, tập II. Luân Đôn, 1971, tr.516-615). Tôi chỉ tìm thấy một vài sơ xuất nhỏ trong ấn bản này. Vì đa phần các đoạn văn trong tập chú giải MPS này đều lặp lại các tập chú giải trong kinh Pali và trong các tác phẩm hậu kinh điển (xin đọc dưới đây) những phiên bản tương đương này cũng đã được so sánh. Các vị biên tập những ấn bản tương đương này cũng sử dụng độc lập một số bản chép tay, chính vì thế tôi không cần phải tìm kiếm thêm nữa. Tuy nhiên, tôi cũng đã tham khảo các ấn bản Nava Nalanda Mahavihara (XB, Mahesh Tiwary, Nalanda, 1975, tập II tr. 215-331). Và hai ấn bản trên đĩa CD-ROM: Chattha Sangayana Tipitaka CD-ROM (Igatpuri, India: Viện Nghiên cứu Thiền Minh Sát (Vipassana), 1977); BUDSIR ghi trên CD-ROM (Bangkok; Đại học Mahidol, 1994). Tôi cũng đã tận dụng những nguồn tư liệu này để gợi ý những tu chỉnh văn bản của Hội Thánh Điển Pali.

Trong lúc dịch thuật, tôi cũng đã tham khảo các bản dịch Tiếng Anh của MPS do T.W, và C.A.F. Rhys Davids, Tu Nữ Vajira và tác phẩm Những ngày cuối cùng của Đức Phật (Last Days of the Buddha.). Và tác phẩm của Maurice Walshe, những bài thuyết pháp dài của Đức Phật (The Long Discourses of the Buddha). Tôi cũng đã tận dụng tối đa tập chú giải phụ của ngài Dhammapala, tức tập Digha-nikaya-atthakatha-tika (XB Lily De Silva, Tập II, PTS, 1970, tr. 158-247).

LỜI CÁM ƠN

Tôi vô cùng cám ơn Giáo Sư Gombrich vì đã giám sát công trình luận án Tiến sĩ của tôi. Và đã cố gắng rất nhiều để giúp in tập chú giải này và biên tập lời giới thiệu. Đối với sự trợ giúp hết sức rộng lượng trong suốt quá trình tôi thực hiện khóa học Tiến sĩ này. Tôi cũng hết sức cám ơn Hội Korea Foundation for the Advanced Studies, quỹ Boden, quĩ Max Muler Memorial; và đại học đường Wolfen. Tôi cũng phải tri ân đến ngài Vinita Tseng, Sarah Norman, Peter Jakson, và L.s. Cousins vì đã giúp tôi với nhiều trợ giúp đắc lực để xuất bản cuốn sách này.

Ở đây tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến thầy giáo của tôi là Ven. Hojin đã hướng dẫn tôi bằng nhiều cách khác nhau, tôi cũng muốn chuyển cho cha mẹ tôi bất kỳ phước nghiệp nào tôi tạo được bằng cách xuất bản cuốn sách này, cho cha mẹ tôi, cho vợ tôi là Muong-Sun-Yu, con trai tôi Ju-Sun, và toàn bộ những chúng sanh khác.

MỤC LỤC

* LỜI NÓI ĐẦU

* CHƯƠNG 1

1. Chú giải nhập đề

2. Chú giải về những điều kiện tạo hạnh phúc trong Vương Quốc

3. Chú giải điều kiện xã hội chư vị Tỳ khưu nhận được

4. Chú giải những hiểm nguy do hành vi bất thiện đem lại

5. Chú giải về công việc kiến thiết thành Pataliputta

* CHƯƠNG 2

1. Chú giải về Tứ diệu đế

2. Chú giải về được đi đến giác ngộ không tái phạm nữa

3. Chú giải gương Chánh pháp

4. Chú giải về tình tiết dâm nữ Ambapali

5. Chú giải về nhập kiết hạ tại ngôi làng Beluva

* CHƯƠNG 3

1. Chú giải về đoạn gồm những lời gợi ý

2. Chú giải về tình tiết Ma Vương đưa ra yêu cầu

3. Chú giải về từ bỏ sanh mệnh

4. Chú giải cuộc động đất lớn

5. Chú giải về tám tăng đoàn

6. Chú giải tám thắng xứ

7. Chú giải tám mối giải thoát

* CHƯƠNG 4

1. Chú giải cái nhìn từ biệt của Voi chúa

2. Chú giải về bốn điều đại liên quan

3. Chú giải về đoạn kinh người thợ bạc Cunda

4. Chú giải về việc lấy nước

5. Chú giải về giao thoại về Malla Pukkusa

* CHƯƠNG 5

1. Chú giải về hai cây Sala song thọ

2. Chú giải về bốn cõi dành cho cảm thọ

3. Chú giải về chuyện kể những câu hỏi của Trưởng lão Ananda

4. Chú giải về những người đáng trưng bày trong bảo tháp

5. Chú giải những phẩm chất tuyệt vời nơi Trưởng lão Ananda

6. Chú giải giáo pháp về kinh Mahasudassana

7. Chú giải về lời thần dân Mallas chào hỏi Đức Phật

8. Chú giải câu chuyện kể về hành giả Subbadha

* CHƯƠNG 6

1. Chú giải về lời dạy cuối cùng của vị Như Lai

2. Chú giải chuyện kể Vô dư níp bàn

3. Chú giải về việc tôn kính Xá Lợi của Đức Phật

4. Chú giải đoạn kể về Trưởng lão Mahakassapa

5. Chú giải về việc phân phát Xá Lợi của Đức Phật

6. Chú giải về việc kính lễ bảo tháp trưng bày Xá Lợi của Đức Phật

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều