Tìm Sách

Giảng Luận >> Con Đường Giải Thoát


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Con Đường Giải Thoát
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 273
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011924
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PL. 2557 - DL. 2013

 

LỜI ĐẦU SÁCH

        Con Đường Giải Thoát là hướng đi ra khỏi khổ đau. Con đường này tuy xa mà gần. Xa là vì trái với thói quen lâu đời của tất cả chúng sinh, gần là vì nó ở ngay trong tự tâm của mỗi ngưởi đây thôi, không phải tìm kiếm ở đâu khác.

            Nếu theo thói quen điên đảo chấp trước không rõ lẽ thật của thế gian, của bản ngã này, thì mãi sống trong phiền não khổ đau. Vì thấy thế gian là thật, Ta là thật, cái gì cũng thật hết thì làm sao buông bỏ để giải thoát. Mà đã có Tu thì phải có khổ, đó là điều chắc chắn không chạy đâu khỏi. Thế gian này đều là pháp tan rã hết, thì không có gì để bám chấp, mà xả hết tình chấp thì ngay đó giải thoát chứ gì.

Tập sách này là cô đọng những ý nghĩa trên nhằm giúp cho người tu Phật có thêm tư lương trên đường giải thoát.

Tuy nhiên đây là tập sách được ghi lại từ những bài giảng nên văn từ không được trau chuốt, chỉ mong người đọc đạt ý quên lời để tự xoay lại chính mình mà thêm sáng lẽ thật giải thoát an vui.

Và tập sách này được đến với người đọc cũng là qua sự đóng góp của rất nhiều người, từ khâu ghi âm, rồi ghi chép lại, chỉnh sửa, trình bày, in ấn, kinh phí, nguyện đem công đức pháp thí này chia đều cho tất cả.

Thiền Viện Trúc Lâm

           THÍCH THÔNG PHƯƠNG

MỤC LỤC

 

01- TẤT CẢ THẾ GIAN ĐỀU TAN RÃ

02- BẢN CHẤT THẬT CỦA THÂN

03- CHỚ TIN TÂM MÌNH

04- GIẢI TRỪ BẢN NGÃ

05- TÂM SANH CÁC PHÁP SANH

06- ĐƯA TÂM VỀ NHÀ

07- HAI GIẤC CHIÊM BAO

08- TA LÀ THÌ CHẲNG PHẢI LÀ TA

09- THẤY PHÁP

10- TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều