Tìm Sách

Giảng Luận >> Hoa Vô Ưu (trọn bộ)

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hoa Vô Ưu (trọn bộ)
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,125
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
Quyển Hoa Vô  Ưu này  được kết tập từcác bài giảng của Hòa thượng Viện chủ
Thiền viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ. 
Trong đó, gồm một sốbài Hòa thượng được thỉnh giảng cho sinh viên một sốtrường 
Đại học  ởHà Nội và Thành phốHồChí Minh. Ngoài ra, một sốbài Hòa thượng thường 
giảng cho Tăng Ni, Phật tửcác nơi và tại các Thiền viện. 
Để  đáp  ứng nhu cầu tìm hiểu pháp thiền và hâm mộtu thiền của Tăng Ni, Phật tử
nhưng chưa  đủ  điều kiện tu học trực tiếp nơi Hòa thượng, chúng tôi trình xin ý kiến của 
Ngài và được Ngài hoan hỷcho biên tập lại các bài giảng trên. 
Tuy nhiên, vì là văn nói nên tập sách không sao tránh khỏi sựtrùng lặp tất yếu của 
nó. Rất mong  độc giả  đạt ý quên lời.  Được thế, hy vọng tập sách sẽ  đến tay quý vịvới 
những lợi ích thiết thực nhất. Nhưvậy, chúng ta có thểtìm hiểu thâm nhập và hành trì 
pháp thiền. Đồng thời trên bước đường tu học, chúng ta có thêm bạn đồng hành luôn cảm 
thông với chúng ta. 
Mùa Hạnăm Canh Thìn 
Thường Chiếu, ngày 24-06-2000. 
THÍCH NHẬT QUANG 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều