Tìm Sách

Giảng Luận >> Bước tới thảnh thơi

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bước tới thảnh thơi
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 144
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Lời nói đầu  .............................................................................................................  8
Thi kệ thực tập chánh niệm .............................................................................  10
Thức Dậy  ......................................................................................................  10
Quơ Dép  .......................................................................................................  10
Xuống Giường  .............................................................................................  10
Bật Đèn  .........................................................................................................  11
Xếp Mền  .......................................................................................................  11
Mở Cửa Sổ  ...................................................................................................  11
Vặn Nước  .....................................................................................................  11
Đánh Răng  ...................................................................................................  11
Súc Miệng  ....................................................................................................  12
Rửa Mặt  ........................................................................................................  12
Vào Nhà Cầu  ...............................................................................................  12
Đi Tiểu  ..........................................................................................................  12
Rửa Tay  ........................................................................................................  12
Tắm  ...............................................................................................................  13
Cạo Tóc.........................................................................................................  13
Rửa Chân  .....................................................................................................  13
Soi Gương  ....................................................................................................  13
Mặc Áo  .........................................................................................................  13
Mặc Áo Nhật Bình  ......................................................................................  14
Khoác Áo Ca Sa  ...........................................................................................  14
Lên Xuống Cầu Thang  ...............................................................................  14
Kệ Chuông (1)  .............................................................................................  14
Kệ Chuông (2)  .............................................................................................  14
Kệ Chuông (3)  .............................................................................................  15
Nghe Chuông (1)  ........................................................................................  15
Nghe Chuông (2)  ........................................................................................  15
Nghe Chuông (3)  ........................................................................................  15
Xếp Giày Dép  ..............................................................................................  16
Vào Thiền Đường  .......................................................................................  16
Đốt Lò  ...........................................................................................................  16
Đốt Nến  ........................................................................................................  16
Quán Tưởng Trước Khi Lễ Bụt  .................................................................  16 3 | M ụ c l ụ c
Xưng Tán Bụt  ..............................................................................................  17
Xưng Tán Pháp  ...........................................................................................  17
Xưng Tán Tăng............................................................................................  17
Ngồi Thiền Sáng  .........................................................................................  18
Ngồi Thiền Tối  ............................................................................................  18
Ngồi Xuống  .................................................................................................  18
Điều Thân  ....................................................................................................  18
Điều Chỉnh Hơi Thở  ...................................................................................  19
Thở (1)  ..........................................................................................................  19
Thở (2)  ..........................................................................................................  19
Thở (3)  ..........................................................................................................  20
Ngồi Thiền (1)  .............................................................................................  20
Ngồi Thiền (2)  .............................................................................................  20
Tê Chân Đổi Cách Ngồi  .............................................................................  21
Thiền Hành  ..................................................................................................  21
Chắp Tay Chào ...........................................................................................  21
Nâng Bình Bát (1)  ........................................................................................  21
Nâng Bình Bát (2)  ........................................................................................  21
Nâng Bát Không..........................................................................................  22
Nâng Bát Đầy  ..............................................................................................  22
Chú Nguyện  ................................................................................................  22
Xuất Sanh  .....................................................................................................  22
Quán Niệm Trước Khi Ăn  .........................................................................  22
Trước Khi Ăn...............................................................................................  23
Bốn Đũa Đầu  ...............................................................................................  23
Ăn Cơm (1)  ..................................................................................................  23
Ăn Cơm (2)  ..................................................................................................  24
Nhìn Bát Cơm Đã Sạch Thức Ăn  ..............................................................  24
Nâng Chén Trà Lên  ....................................................................................  24
Rửa Bát (1)  ...................................................................................................  24
Rửa Bát (2)  ...................................................................................................  24
Rửa Bát (3)  ...................................................................................................  25
Quét Tước  ....................................................................................................  25
Quét Lá (1)  ...................................................................................................  25
Quét Lá (2)  ...................................................................................................  25
Tưới Cây Trong Chậu  ................................................................................  25
Dọn Thiền Đường  .......................................................................................  25 4 | M ụ c l ụ c
Cắt Hoa  ........................................................................................................  26
Cắm Hoa  ......................................................................................................  26
Thay Nước Bình Hoa  .................................................................................  26
Tắm Bụt  ........................................................................................................  26
Chùi Cầu Tiêu  .............................................................................................  26
Đổ Rác (1)  .....................................................................................................  26
Đổ Rác (2)  .....................................................................................................  27
Làm Vườn  ....................................................................................................  27
Trồng Cây  ....................................................................................................  27
Nhổ Cỏ (1)....................................................................................................  27
Nhổ Cỏ (2)....................................................................................................  27
Nhổ Cỏ (3)....................................................................................................  28
Nhổ Cỏ (4)....................................................................................................  28
Tưới Cây (1)  .................................................................................................  28
Tưới Cây (2)  .................................................................................................  28
Tưới Cây (3)  .................................................................................................  28
Lặt Rau  .........................................................................................................  29
Mở Máy Vi Tính  ..........................................................................................  29
Nhấc Điện Thoại  .........................................................................................  29
Gắn Dây An Toàn  .......................................................................................  29
Chít Khăn  .....................................................................................................  29
Đi Xe Đạp  .....................................................................................................  30
Trước Khi Rồ Máy Xe  .................................................................................  30
Giận (1)  .........................................................................................................  30
Giận (2)  .........................................................................................................  30
Giận (3)  .........................................................................................................  30
Nhìn Bàn Tay ..............................................................................................  31
Khâu Áo  .......................................................................................................  31
Kệ Vô Thường  .............................................................................................  31
Mười giới Sadi  ....................................................................................................  32
Giới thứ nhất là bảo vệ sinh mạng  ...........................................................  32
Giới thứ hai là tôn trọng quyền tư hữu  ...................................................  32
Giới thứ ba là bảo vệ tiết hạnh  ..................................................................  33
Giới thứ tư là thực tập chánh ngữ và lắng nghe  ....................................  33
Giới thứ năm là bảo vệ và nuôi dưỡng thân tâm, không sử dụng rượu, 
các chất ma túy và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố  ........................  34
Giới thứ sáu là không sử dụng mỹ phẩm và đồ trang sức  ...................  34 5 | M ụ c l ụ c
Giới thứ bảy là không vướng mắc vào các lối tiêu khiển trần tục  .......  35
Giới thứ tám là không sống đời sống vật chất sang trọng và xa hoa  ..  36
Giới thứ chín là không ăn mặn và không ăn ngoài những bữa ăn của 
đại chúng  .....................................................................................................  36
Giới thứ mười là không tích lũy tiền bạc và của cải  ..............................  36
Các thiên uy nghi  ...............................................................................................  38
Chương 1 - Tôn kính Thầy và các vị có hạ lạp cao.................................  38
Chương 2 - Hầu Thầy.................................................................................  39
Chương 3 - Đi theo Thầy  ...........................................................................  42
Chương 4 - Tiếp nhận lời dạy của Thầy  ..................................................  43
Chương 5 - Nương tựa y chỉ sư  ................................................................  43
Chương 6 - Nương tựa tăng thân  .............................................................  44
Chương 7 - Sinh hoạt với chúng  ...............................................................  46
Chương 8 - Làm việc với tăng thân  ..........................................................  47
Chương 9 - Bảo vệ sinh môi  ......................................................................  50
Chương 10 - Đi, Đứng, Nằm và Ngồi  ......................................................  52
Chương 11 - Vào chùa, tháp, chánh điện, thiền đường.........................  53
Chương 12 - Lễ lạy, tụng kinh  ..................................................................  54
Chương 13 - Ngồi thiền  .............................................................................  55
Chương 14 - Đi thiền  ..................................................................................  57
Chương 15 - Nghe pháp thoại ..................................................................  58
Chương 16 - Học kinh và đọc sách  ...........................................................  59
Chương 17 - Y, bát, tọa cụ và vật dùng cá nhân  .....................................  60
Chương 18 - Ăn cơm  ..................................................................................  61
Chương 19 - Vào nhà tắm  ..........................................................................  63
Chương 20 - Vào cầu tiêu  ..........................................................................  63
Chương 21 - Giặt áo, phơi áo  ....................................................................  64
Chương 22 - Ở trong phòng, ngủ nghỉ  ....................................................  64
Chương 23- Thân Thứ Hai  ........................................................................  66
Chương 24 - Thỉnh chuông và nghe chuông  ..........................................  67
Chương 25 - Dự pháp đàm........................................................................  68
Chương 26 - Dự thiền trà  ...........................................................................  69
Chương 27 – Bẽ gãy thế tam giác  .............................................................  70
Chương 28 - Đối trị cơn giận  .....................................................................  71
Chương 29- Nghe và nói điện thoại  .........................................................  73
Chương 30 - Sử dụng máy vi tính  ............................................................  73
Chương 31 - Làm việc trong bếp  ..............................................................  74 6 | M ụ c l ụ c
Chương 32 - Đi ra ngoài.............................................................................  75
Chương 33 - Lái xe, đi xe hoặc đi bộ  ........................................................  76
Chương 34 - Tiếp xử với người cư sĩ  .......................................................  78
Chương 35 - Đến nhà đàn việt  ..................................................................  79
Chương 36 - Hướng dẫn các khóa tu  .......................................................  80
Chương 37 - Du phương cầu học  .............................................................  81
Chương 38 - Thể dục thể thao  ...................................................................  82
Chương 39 - Thiền Buông Thư và thanh lọc cơ thể  ...............................  83
Chương 40 - Làm mới  ................................................................................  84
Chương 41 - Soi sáng..................................................................................  87
Lời cảnh giác và khích lệ của thiền sư Quy Sơn  ...........................................  89
Ý thức Vô thường  .......................................................................................  89
Tránh lề thói hưởng thụ  .............................................................................  89
Giới là căn bản  .............................................................................................  90
Sơ tâm cần nuôi dưỡng  ..............................................................................  90
Phải nên liệu trước .....................................................................................  91
Nỗ lực tinh tiến  ...........................................................................................  92
Gần gũi bạn lành  .........................................................................................  93
Khẩn thiết dụng tâm  ..................................................................................  93
Trai giới tinh chuyên  ..................................................................................  94
Nuôi hoài bão lớn  .......................................................................................  95
Nắm quyền tự chủ  ......................................................................................  95
Cùng đi với nhau  ........................................................................................  96
Nói với người xuất gia trẻ  .................................................................................  98
Tâm thương yêu..........................................................................................  98
Môi trường tốt  ...........................................................................................  100
Sự nghiệp giác ngộ  ...................................................................................  102
Hạnh phúc bây giờ  ...................................................................................  105
Kiến thức không phải là tuệ giác  ............................................................  106
Tu cho mọi người......................................................................................  108
Hạnh phúc và chánh niệm  ......................................................................  110
Sơ tâm là hảo tâm  .....................................................................................  112
Viết thêm cho người xuất gia trẻ  ...................................................................  115
Những khó khăn  .......................................................................................  115
Con đường thoát  .......................................................................................  116
Ăn cơm có canh  .........................................................................................  118 7 | M ụ c l ụ c
Gia tài của Bụt  ...........................................................................................  119
Bạn đồng hành của bồ tát  ........................................................................  121
Phẩm vật hiến tặng  ...................................................................................  122
Tay trong tay  .............................................................................................  124
Nguồn gốc và nội dung sách Bước Tới Thảnh Thơi  ..................................  126
Nghi thức tụng 10 Giới  ...................................................................................  132
1- Dâng Hương  .........................................................................................  132
2- Tán Dương  ............................................................................................  132
3- Lạy Bụt và Bồ Tát  .................................................................................  133
4- Trì Tụng  .................................................................................................  133
5- Tác Pháp Yết Ma  ...................................................................................  136
6- Khai Thị  .................................................................................................  137
7- Niệm Bụt  ................................................................................................  141
8- Quy Nguyện..........................................................................................  141
9- Quay Về Nương Tựa............................................................................  143
10- Hồi Hướng  ..........................................................................................  143

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều