Tìm Sách

Giảng Luận >> Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 76
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Hơi thở của Zoe ............................................................................................... 4
Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát ................................................................ 7
Làm hòa với múi quýt .................................................................................. 10
Phép lạ là đi trên mặt đất ............................................................................. 12
Nắm lấy hơi thở chánh niệm ....................................................................... 15
Đếm hơi thở và theo dõi hơi thở ................................................................. 17
Mỗi động tác là một lễ nghi ......................................................................... 21
Hãy là nụ cười ............................................................................................... 23
Thức dậy giữa Làng Hồng ........................................................................... 26
Hạt sỏi trong lòng cát mịn............................................................................ 28
Nhận diện ...................................................................................................... 31
Vọng tâm thành chân tâm ............................................................................ 33
Một là tất cả, tất cả là một ............................................................................ 36
Độ nhất thiết khổ ách ................................................................................... 38
Du ngoạn trên những đợt sóng sanh tử ..................................................... 40
Cây bưởi trước nhà ....................................................................................... 42
Tiếng hải triều vang dậy .............................................................................. 45
Nước sông trong hơn, cỏ cây xanh thêm .................................................... 47
Ba câu trả lời mầu nhiệm ............................................................................. 50
Ba mươi mốt bài thực tập ............................................................................ 56
1. Thực Tập Cười Hàm Tiếu .................................................................... 56
1a/ - Cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng. .............................. 56
1b/ - Cười hàm tiếu trong lúc rỗi rảnh. ............................................... 56
1c/ - Cười hàm tiếu trong khi nghe một bản nhạc. ............................ 56
1d/ - Cười hàm tiếu trong khi bực bội. ............................................... 56
2. Tập buông thư ....................................................................................... 57
2a/ - Tập buông thư trong thế nằm. .................................................... 57
2b/ - Buông thư trong tư thế ngồi. ....................................................... 57
3. Tập thở ................................................................................................... 57
3 | M ụ c l ụ c
3a/ - Thở bụng. ...................................................................................... 57
3b/ - Thở trong khi đếm bước chân. .................................................... 57
3c/ - Đếm hơi thở ................................................................................... 58
3d/ - Theo dõi hơi thở trong khi nghe nhạc. ....................................... 58
3e/ - Theo dõi hơi trong khi nói chuyện. ............................................ 58
3f/ - Theo dõi hơi thở. ........................................................................... 58
3g/ - Thở an định thân tâm để thực hiện hỷ lạc. ................................ 59
4. Quán niệm tư thế của thân thể và động tác thân thể ........................ 59
4a/ - Quán niệm tư thế của thân thể. ................................................... 59
4b/ - Quán niệm khi pha trà. ................................................................ 60
4c/ - Quán niệm khi rửa bát. ................................................................ 60
4d/ - Quán niệm khi giặt áo. ................................................................ 60
4e/ - Quán niệm khi dọn nhà. .............................................................. 60
4f/ - Quán niệm khi tắm. ...................................................................... 61
4g/ - Quán niệm về hạt sỏi. .................................................................. 61
4h/ - Tổ chức ngày quán niệm. ............................................................ 61
5. Quán niệm về duyên khởi .................................................................... 62
5a/ - Quán niệm về ngũ uẩn. ................................................................ 62
5b/ - Quán niệm về ta. .......................................................................... 63
5c/ - Quán niệm bộ xương của chính ta. ............................................. 63
5d/ - Quán niệm về người thân yêu mới chết. ................................... 63
5e/ - Quán niệm về "Không". ............................................................... 64
6a/ - Quán niệm về người mình oán ghét nhất. ................................. 64
6b/ - Quán niệm về khổ đau do vô minh tạo ra. ................................ 65
6c/ - Quán niệm về hành động vô tướng. ........................................... 66
6d/ - Quán niệm về hành xả. ................................................................ 67
6e/ - Quán niệm về bất xả. .................................................................... 68
Kinh lục ......................................................................................................... 69
Kinh An Ban Thủ Ý ................................................................................... 69
Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã ............................................................... 71
Kinh Bảo Tích ............................................................................................ 73
Kinh Duy Ma Cật ...................................................................................... 74
Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa .................................................... 75

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Ngũ Phúc Lâm Môn
Ngũ Phúc Lâm Môn
Quy y Tam Bảo
Quy y Tam Bảo