Tìm Sách

Giảng Luận >> Quan Âm Thị Kính

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Quan Âm Thị Kính
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 41
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Con ai đem bỏ chùa này? ............................................................................. 3
Tủi hồng thẹn phấn ...................................................................................... 7
Bước tới thảnh thơi ..................................................................................... 10
Cơn mê ......................................................................................................... 13
Nỗi oan đã muốn vạch trời kêu lên .......................................................... 19
Mài Gươm trí tuệ ........................................................................................ 22
Trái tim Kim Cương ................................................................................... 27
Đại nguyện ................................................................................................... 32
Trái tim có mặt ............................................................................................ 36
Bồ Tát hiện thân .......................................................................................... 38

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc