Tìm Sách

Giảng Luận >> Kim Cang giảng luận

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kim Cang giảng luận
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 294
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000000927
 • OPAC : 927
 • Tóm tắt :

KIM CANG GIẢNG LUẬN

THÍCH THANH TỪ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HCM

 

LỜI ĐẦU

Trí tuệ Bát Nhã thấy đúng lý Trung đạo, không mắc kẹt ở hai bên có và không v.v..Vì biết rõ vạn vật đều do nhơn duyên sinh, nên không có chủ thể thì làm gì có thật được, đủ duyên vạn vật sinh thì làm sao nói thật không? Như kinh nói “ Chúng sanh không phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh…Thế giới không phải thế giới, ấy gọi là thế giới..” “ Không phải chúng sanh”, vì duyên hợp không có chủ thể, nên nói “Không phải thế giới”; cụ thể chúng sanh đang sống nương nhờ trên thế giới thì gải tưởng thế giới làm sao chối bỏ được, nên nói “gọi là thế giới”. Thế mà, có một số người học Phật nông nổi nói : “Bát Nhã chấp không”. Quả thực họ là người rất đáng thương, học Phật mà hoảng sợ Trí Tuệ thì bao giờ được giác ngộ.

Bát Nhã có công dụng, có khả năng phá sạch mọi kiến chấp. Người học Phật vấn yếu phải nhờ đó để dẹp tan tất cả kiến chấp sai lầm cố hữu, đã lôi kéo mình vào vòng trầm luân muôn vạn kiếp rồi, nếu không tận dụng cây kiếm Bát Nhã chặt đứt mọi xiềng xích kiếp chấp, chúng ta khó mong thoát khỏi luân hồi. Diệu dụng kinh Kim Cang là ở đây vậy.

Đọc  toàn quyển kinh KIM CANG, chúng ta thấy Phật phá sạch không còn sót một kiến chấp nào. Đây là quã bom, là khối chất nổ mạnh làm nổ tung hai ngọn núi kiến chấp của chúng sanh.Có một số người bảo rằng “Tụng kinh Kim Cang nóng”. Họ sợ tụng kinh Kim Cang vì không chịu nổi sức công phá khốc liệt của kinh này. Ngược lại, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khuyên người tu Thiền nên tụng Kinh Kim Cang. Và chính Ngài cũng đem kinh Kim Cang giảng vào Lục Tổ Huệ Năng nghe, nhơn đó Lục Tổ ngộ đạo.

Chúng tôi giảng Kinh KIM CANG tại Thiền Viện THƯỜNG CHIẾU và hai cô Thuần Tịnh, Thuần Chơn ghi ra từ băng nhựa. Đọc qua bản ghi xong, chúng tôi đồng ý cho in ra để  được nhiều người xem. Tuy nhiên, không sao tránh khỏi vài điều sơ sót , xin quý vị cảm thông cho.

THÍCH THANH TỪ

Viết tại Thiền Viện Thường Chiếu vào mùa An Cư năm 1992.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Kinh Người Áo Trắng
Kinh Người Áo Trắng
Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Im Lặng Sấm Sét
Im Lặng Sấm Sét
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hạnh phúc mộng và thực
Hạnh phúc mộng và thực
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giận
Giận