Tìm Sách

Giảng Luận >> Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
 • Tác giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 398
 • Nhà xuất bản : Thiền Viện Thường Chiếu
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000007380
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THAM ĐỒ HIỂN QUYẾT

VÀ THI TỤNG CÁC THIỀN SƯ ĐỜI LÝ

Giảng giải

THÍCH THANH TỪ

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

Phật lịch: 2541 - 1997

 

Lời đầu sách

          Chúng tôi cho ra đời quyển "Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý Giảng Giải", có lý do:

          - Phần Tham Đồ Hiển Quyết của thiền sư Viên Chiếu văn chương tuyệt hảo, lý đạo u huyền, người đọc rất khó nhận hiểu. Hơn nửa, thiền sư nói mà không kẹt ngôn ngữ, ý ở ngoài lời, trọn ngày nói mà không động lưỡi thì làm sao người nghe lãnh hội dễ dàng. Càng khó khăn hơn, thiền sư Viên Chiếu là một văn tài kỳ vĩ xuất khẩu thành thơ, bao nhiêu điển tích cổ Trung Hoa đã nằm sẵn trong lòng, vừa động đến liền lưu xuất thành thi văn, khiến học giả thời nay rối bời khó hiểu. Lý Thiền tông sáng ngời như hòn ngọc báu bị chôn sâu trong lùm ngôn ngữ kỳ bí, người thiết tha tu học không biết manh mối chỗ nào để phăng tìm, bất đắc dĩ chúng tôi phải làm lời "Giảng giải", cốt khơi dậy chỗ bí ẩn của Phật, Tổ giúp người sau lóe thấy để an lòng tiến bước tu hành.

          - Phần Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý là trích trong quyển Thiền Sư Việt Nam do chúng tôi soạn dịch đã in lần thứ nhất năm 1972 và tái bản năm 1991 có bổ túc nhiều. Tiểu sử và Thi tụng các thiền sư trước và trong đời Lý xuất phát từ quyển Thiền Uyển Tập Anh, chúng tôi y cứ đó dịch ra. Năm 1990 Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học ở Hà Nội đã dịch và in đầy đủ quyển nầy. Thi tụng của các thiền sư là gói gọn vũ trụ trong bốn câu hoặc tám câu thơ, gom cả rừng giáo lý vào một chữ Tâm, học giả rất khó dò tìm. Vì thế, chúng tôi gắng gượng "Giảng giải" ra, rất mong giúp phần nào cho những người ham tu hiếu học nương ngón tay để thấy mặt trăng.

          Tuy nhiên sự giảng giải của chúng tôi giá trị ở nhiệt tình, chớ không ở văn chương và sáng tỏ lý thiền. Bởi thiền là vô ngôn, chúng tôi dùng đa ngôn thì khó tránh khỏi sai lầm. Mong quí độc giả cảm thông tha thứ việc làm gắng gượng của chúng tôi.

   Thiền Viện Trúc Lâm 1997

                                                                                THÍCH THANH TỪ

 

Mục Lục

Lời đầu sách

Lý do giảng giải

Phần I: Tham Đồ Hiển Quyết của Thiền Sư Viên Chiếu

          Âm: Tham Đồ Hiển Quyết

          Dịch: Bày rõ Bí Quyết cho Người Tham Vấn

          Giảng:

Phần II: Thi tụng và các thiền sư đời Lý

Thái sư Khuông Việt

Thiền sư Vạn Hạnh

Thiền sư Thiền Lão

               Thiền sư Cứu Chỉ

Thiền sư Đạo Hạnh

Thiền sư Trì Bát

Thiền sư Huệ Sinh

Thiền sư Ngộ Ấn

Thiền sư Mãn Giác

Thiền sư Thông Biện

Thiền sư Khánh Hỷ

Thiền sư Giới Không

Thiền sư Chân Không

Thiền sư Không Lộ

Thiền sư Bảo Giám

Thiền sư Bổn Tịnh

Thiền sư Đạo Huệ

Thiền sư Giác Hải

Ni sư Diệu Nhân

Thiền sư Tịnh Không

Thiền sư Đại Xả

Thiền sư Trường Nguyên

Thiền sư Nguyện Học

Thiền sư Minh Trí

Thiền sư Tịnh Giới

Thiền sư Quảng Nghiêm

Thiền sư Thường Chiếu

Thiền sư Y Sơn

Thiền sư Hiện Quảng

Tổng kết

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)