Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật Giáo Chánh Tín

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật Giáo Chánh Tín
 • Tác giả : Pháp Sư Thánh Nghiêm
 • Dịch giả : Thích Thanh Minh - Huyền Chân
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 208
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009784
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

Sau khi cho xuất bản quyển sách "Học Phật quần nghi", Phân viện Nghiên cứu Phật học cho in tiếp quyển "Phật giáo chính tín" của cùng tác giả là pháp sư Thánh Nghiêm, một Hòa thượng học giả nổi tiếng người Trung Quốc. Ngài sinh năm 1930 ở Giang Tô, đỗ tiến sĩ ởĐại học Risho Tokyo Nhật Bản năm 1975, sáng lập Trung tâm Thiền ở New York năm 1980 và sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Trung Quốc năm 1985. Cũng như trong "Học Phật quần nghi", ở quyển sách này tác giả cũng dùng hình thức hỏi và đáp để trình bày ý kiên của mình. Qua các vấn đề được đặt ra và lời giải đáp, tác giả muôn chứng minh Phật giáo là chính tín chứ không phải là mê tín. Đó là một mục tiêu tốt đẹp mà tất cả Tăng Ni cũng như những người muôn nghiên cứu Phật giáo đều mong muôn hiểu biết, nhưng sự chứng minh có đủ sức thuyết phục hay không thì còn tùy ở nhận thức của độc giả.

Dầu sao, chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong tập sách này, tác giả đã đặt ra được những vấn đề khá cơ bản của Phật giáo. Nhưng nếu trong Học Phật quần nghi, các vấn đề Phật giáo có tính chất phổ thông hơn, thì trong quyển sách này, bên cạnh những vấn đề phổ thông như các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình, có nhiều vấn đề có ý nghĩa thâm thúy về bản thể luận và nhận thức luận. Vì vậy, đọc quyển sách này, chúng ta sẽ có những hiểu biết cao hơn, sâu sắc hơn về Phật giáo.

Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý là khi viết quyển sách này, tác giả nhằm vào độc giả người Trung Quôc. Vì vậy Phật giáo được trình bày ở đây, không những là theo kiến giải riêng trên lập trường Đại Thừa của tác giả, mà còn được đặt trong bối cảnh văn hóa xã hội Trung Quốc, dĩ nhiên là khác với Việt Nam. Nhưng chúng ta đều biết rằng xã hội Việt Nam và Trung Quốc có không ít những điểm gần gũi với nhau, cho nên phần lớn lý giải đáp của tác giả quả là rất hứng thú và bổ ích đối với độc giả Việt Nam.

Trong quyển sách này, tác giả cũng đã đi sâu vào một số vấn đề liên quan đến lịch sử Phật giáo, đặc biệt là lịch sử Phật giáo Trung Quốc, chẳng hạn phải nói về các tông phái Phật giáo. Những phần này rõ ràng là rất cần đối với những nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Tóm lại, "Phật giáo chính tín" là một quyển sách vừa dễ hiểu, vừa sâu sắc, có thể đáp ứng nhu cầu cần hiểu biết về Phật giáo của quảng đại quần chúng hiện nay, đồng thời có thể đáp ứng yêu cầu nghiên cứu sâu của giới  Phật học.

Viết được một quyển sách đáp ứng được cả hai yêu cầu như vây, Pháp sư Thánh Nghiêm đã khiên chúng ta ngưỡng mộ trình độ uyên thâm và quảng bác về Phật giáo của Ngài.

Chính vì những lẽ trên mà Phân viện nghiên cứu Phật học đã cho phiên dịch và xuất bản tập sách này. Trong lúc vội vàng, hẳn là bản dịch còn nhiều sai sót, kính mong tác giả và độc giả lượng thứ chỉ chính cho.

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách với chư vị tôn túc, Tăng ni, cư sĩ Phật tử cùng quý vị độc giả trong và ngoài giáo hội.

Giáo sư sử học

Hà Văn Tấn

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều