Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chân Nguyên Thiền sư Toàn tập (Tập 1)
 • Tác giả : Lê Mạnh Thát
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 477
 • Nhà xuất bản : Tu Thư Vạn Hạnh TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1980
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12100000012368
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI GIỚI THIỆU

Chân Nguyên là một tác giả lớn của hậu bán thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XVIII. Ông đồng thời cũng là một nhà tư tưởng có một số quan điểm đáng lưu ý, đặc biệt trong liên hệ với lịch sử tư tưởng Phật gíao tại nước ta. Dẫu thế, cho đến ngày nay những người viết lịch sử văn học cũng như tư tưởng và Phật giáo vẫn tiếp tục bỏ qua tác giả lớn này, dù rằng tác phẩm của ông đã được bàn cãi khá sâu rộng nhưng cũng khá mập mờ do không nắm vững tác quyền của chúng. Vì thế, cần có một nỗ lực tập hợp và nghiên cứu lại toàn bộ tác phẩm của Chân Nguyên hiện biết nhằm cung cấp những tư liệu chính xác cho những người cộng tác trong các lĩnh vực văn học, ngôn ngữ, tư tưởng và Phật gíáo CHÂN NGUYÊN THIỀN SƯ TẬP I ra đời là thể hiện nỗ lực ấy.

Tập I này gồm toàn bộ những tác phẩm Hán văn trừ Ng đo nhân duyên, mà chúng tôi vẫn chưa có văn bản trong tay, cùng với Thiền tịch phúThiền tôn bản hạnh.

 

Van Hạnh                       

Mùa Thành đạo 1978  Lê Mạnh Thát

   
   
   
NỘI DUNG- LỜI GIỚI THIỆU    
- DI ẢNH CHÂN NGUYÊN    
- THIỀN SƯ CHÂN NGUYÊN    
§  Hiện đại và con người§  Tác phẩm và sự nghiệp

§  Nội dung thơ văn

-TÔN SƯ PHÁT SÁCH ĐĂNG ĐÀN THỌ GIỚI

Bản dịch

-NGHÊNH SƯ DUYỆT ĐỊNH KHOA

Bản dịch

-TỰA BẠT CỦA CHÂN NGUYÊN

Bản dịch

-TỊNH ĐỘ YẾU NGHĨA

Bản dịch

-THIỀN TỊCH PHÚ

   
   Bản phiên âm 

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Đại vương thống sử
Đại vương thống sử
Đức Phật lịch sử
Đức Phật lịch sử
Ấn Độ Phật giáo sử luận
Ấn Độ Phật giáo sử luận
Đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại
Đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại
Lược sử văn học sanskrit & hán tạng Phật giáo
Lược sử văn học sanskrit & hán tạng Phật giáo