Tìm Sách

Giảng Luận >> Diệu nghĩa Kinh Pháp Hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Diệu nghĩa Kinh Pháp Hoa
 • Tác giả : Thích Nhật Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 431
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010138
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thích Nhật Quang

Diệu nghĩa Kinh Pháp Hoa

NXB Tổng Hợp TP.HCM

Lời đầu sách

Vào đầu xuân Quý Sửu 1973, tôi vâng lời chỉ dạy của Hòa thượng Ân sư dịch bản đề cương kinh Pháp Hoa do Thiền sư Minh Chánh biên soạn. Đến năm 2000, tôi giảng dạy tác phẩm này cho chư tăng tại thiền viện Thường Chiếu.

Cứ mỗi lần đọc lại bản kinh, là mỗi lần thân tâm tôi rúng động. Lời Phật, ý Tổ như ngọc sáng lưu ly, soi tỏ muôn dặm đường xa, khiến cho kẻ ly hương tìm được lối về, nhận ra tri kiến Phật nơi chính mình. Thôi thì, xin trả cuộc phiêu lãng lại cho kiếp nhân sinh. Hồi đầu thị ngạn. Ẩn thân trong chốn thâm mật siêng tu theo lời Phật dạy. Riêng sống một đời tĩnh lặng mà chẳng quên bạn lứa anh em, nguyện cùng nhau sách tấn tu hành. Ngày vĩnh thoát trầm luân, yên vui nơi cõi Phật, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bằng tất cả sự trải nghiệm hiểu biết trong công phu và lòng chân thành, tôi chia sẻ trọn vẹn những gì mình nắm được từ bản đề cương này cho chư tăng tại viện cũng như các pháp hữu có duyên. Nếu đôi lời mộc mạc không trái với thánh ý Phật Tổ, xin nguyện hổi hướng công đức này về khắp pháp giới chúng sanh đồng được lợi lạc. Bằng như sự hiểu biết thô thiển, không đúng với cổ nhân, xin dập đầu sám hối, nguyện một lòng sửa đổi và cần kíp tu tập thêm.

Cảm được tất dạ của Nhật Quang tôi, nên chư tăng tại thiền viện đã ghi chép lại băng giảng bản Đề Cương kinh Pháp Hoa này, trình tôi xem và xin đề tựa. Đọc qua tôi càng cảm thấy kinh văn siêu thoát, ý thật sâu mầu, nên chẳng ngần ngại đặt tên là Diệu nghĩa kinh Pháp Hoa, cũng không ngoài ý muốn trình chiếu gia bảo trân quý của Như Lai đến khắp chúng quần sanh, ngõ hầu  mọi người nhận lại kho báu nhà mình, chấm dứt kiếp cùng tử lang thang.

Vì là biên tập từ văn nói nên bản kinh không sao tránh khỏi những sơ sót tất yếu. Kính mong các bậc thức giả lượng thứ cho. Được vậy xin gửi đến mười phương tri thức tác phẩm Diệu nghĩa kinh Pháp Hoa này như một hạnh nguyện tự lợi, lợi tha của con người Phật xưa nay.

Kính ghi

Xuân Mậu Tý,

Thiền viện Thường Chiếu,

Ngày 26-12-2007

Tỳ - kheo Thích Nhật Quang

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều