Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Ngài dạy rằng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngài dạy rằng
 • Tác giả : Dalai Lama 14
 • Dịch giả : Thích Nữ Tuệ Dung
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 106
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000012708
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Pháp ngữ của đửc Dalai Lama 14

The 14,h Dalai Lama's Word

"Giáo lý Phật là một kho tàng cốt dành cho toàn thế giới. Giảng dạy và láng nghe giáo lý ấy là góp vào thịnh vượng của nhân loại."

Buddhism is a treasure meant for the entire world. To teach and listen to this teaching is a contribution to the wealth of humanity

His Holiness Dalai Lama 14th

Thích Nữ Tuệ Dung chuyển ngữ

.Tịnh thất Diệu Không,

29/7 Thới Tây 1,Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Đại vương thống sử
Đại vương thống sử
Đức Phật lịch sử
Đức Phật lịch sử
Ấn Độ Phật giáo sử luận
Ấn Độ Phật giáo sử luận
Đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại
Đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại
Lược sử văn học sanskrit & hán tạng Phật giáo
Lược sử văn học sanskrit & hán tạng Phật giáo