Tìm Sách

Giảng Luận >> Chết và Tái Sinh

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chết và Tái Sinh
 • Tác giả : Thích Nguyên Tạng (soạn dịch)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 126
 • Nhà xuất bản : Tu Viện Quảng Đức Úc Châu
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009500
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời giới thiệu
(tái bản lần 2, tháng 2 năm 200])

Sách “ Chết và Tái Sanh” hội đủ nhân duyên được tái bản do nhu đênh độc giả gia tăng tại úc, dựa hai điểm chính sau:

Thứ nhất, ấn bản lần đầu tiên, 1000 cuốn vào tháng 10 năm 2000, đã phân phối rộng rãi nhiều nơi tại Úc và Việt Nam. Sau hơn 2 tháng, vào cuối tháng 12, sách đã hết sạch, có nhiều người muốn đọc mà không tìm thấy sách nữa.

Thứ hai, sách đã được đài phát thanh SBS (Sydney) trang trọng giới thiệu trong chương trình toàn quốc vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2000, sau đó có rất nhiều thính giả hoặc trực tiếp hoặc bằng điện thoại về Tu viện Quảng Đức hỏi thỉnh sách.

Phần soạn dịch từ các tài liệu tiếng Anh qua ngòi bút lưu lợi của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, người đang chăm sóc trang nhà điện tử của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne (http://www.quangduc.com), thực hiện gởi đến quý độc giả như món quà Xuân Di Lặc năm 2001 này. Ngoài ra Đại  Đức còn chuyên trách biên khảo về Phật Giáo quốc tê, với các bài viết quen thuộc về đất nước, nhân vật và sự kiện xảy ra đó đây trên khắp thế giới, được đăng trên các tờ báo Phật giáo Việt Nam như Pháp Bảo (úc),  Pháp âm (Na-uy) Giao Điểm, Hoa Sen, Phật Học (Hoa Kỳ) Tập Văn Phật Giáo, Tuần báo Giác Ngộ (Việt Nam) . . . Riêng số lượng độc giả vào xem  mạng Internet của Tu Viện Quảng Đức ngày càng đông với sự ghi nhận của hệ thống auto- matic-counter là có trên 3000 người mỗi tháng.

Qua hai yếu tố văn phong trong sáng và sự làm việc chuyên cần của bút giả, tôi ân cần giới thiệu đến độc giả tác phẩm nhỏ này của Đại Đức Thích Nguyên Tạng, do Phật tử Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne và Chùa Pháp Bảo, Sydney hùn phước đóng góp tịnh tài ấn tống, để tác phẩm sớm được phổ biến sâu rộng đến độc giả.

Sydneyngày 18/01/2001

TT. Thích Bảo Lạc

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều