Tìm Sách

Tịnh Độ >> Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Sa Môn Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 280
 • Nhà xuất bản : Linh Sơn Tự Anh Quốc
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000008116
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Đại Thừa VÔ LƯỢNG THỌ

Kinh KIẾN CHÍNH

Kinh TÂY PHƯƠNG XÁC CHỈ  

Dịch giả: Sa Môn Trí Hải

Một điều mà tất cả các bậc Trí thức trên hoàn cầu, từ xa tới nay, vẫn có nhiều người thường thắc mắc. Tuy có các nhà: Tôn giáo, Triết học, Khoa học, Thần học, Sinh lý học v.v…cũng đã dày công nghiên cứu sưy tầm để giải đáp. Song kết quả mỗi thuyết đều sai khác hẳn nhau, như nước với lửa, đã làm cho người đời phải thất vọng, vì đương còn hoài nghi lại hóa thành rối trí không khác chi người đi đường đương bỡ ngỡ ở giữa ngã ba ngã bày, gặp người để hỏi thăm, lại mỗi người chỉ mỗi lối! Đó là vấn đề:

 “Người ta từ đâu mà sinh ra, chết đi sẽ lại về đâu, có còn gì không, hay là mất hẳn, và tại sao lại có những sự xấu, tốt khổ, vui, khôn, dại, không ai giống ai?”

Mới đây chúng tôi đọc Đại Tạng thấy trong cuốn kinh này nói: Xa kia có một vị Đệ tử của đức Phật Thích Ca, cũng vì ngờ về vấn đề này, nên đã có ý hỏi Phật rất kỹ càng: Phật cũng lại đem đủ mọi phương diện chỉ dạy vho thật tường tận.

Nhận thấy sự rất có ích lợi cho những ai muốn hiểu, nên tôi đã quên bẵng mất sự ngu dốt vụng về của mình, mà chỉ biết thành tâm cố gắng dịch thành chữ Việt, mong được phổ thông, để ai nấy đều cùng nhận định.

Viết ngày 19 tháng 5 năm Quý Tỵ

  (P.L 2497)

 Sa môn Trí Hải

 Chùa Quán Sứ

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Xương minh Tịnh Độ
Xương minh Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật chỉ nam
Niệm Phật chỉ nam
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Đường về cực lạc
Đường về cực lạc
Cực lạc du lãm ký
Cực lạc du lãm ký
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Khuyên người niệm Phật
Khuyên người niệm Phật