Tìm Sách

Giảng Luận >> Pháp Hoa kinh thông nghĩa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp Hoa kinh thông nghĩa
 • Tác giả : Đại sư Đức Thanh
 • Dịch giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 382
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000009064
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP HOA KINH THÔNG NGHĨA

ĐẠI SƯ ĐỨC THANH

HT. THÍCH TRÍ TỊNH dịch –giảng

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI ĐẦU

Nammô A-di đà-Phật

Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và quý Phật tử!

Quyển Pháp Hoa Kinh Thông nghĩa do Hòa thượng Vạn Đức dịch giảng, nguyên là Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Từ năm 1971 đến năm 1973. Hòa thượng bắt đầu giảng về 3 bộ kinh:

-         Kinh Pháp Hoa Thông Nghĩa

-         Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Đại Sớ

-         Kinh Lăng Già Tâm Ấn

Lúc đó tôi chỉ nghĩ là ghi lại phần giảng giải để có dịp nghiên cứu sâu hơn. Vì thế, trong khi ghi chắc chắn rất nông cạn, bởi lẽ:

1.     Đang học nên sự hiểu biết chưa đạt

2.     Vì trí nghiệp dày, làm sao hiểu được Thánh ý.

Hơn nữa, Hòa thượng Huệ Nghiêm thường dạy:

Nếu trong giáo lý Phật dạy, minh có thể hiểu sai mà đem áp dụng tu chỉ có một mình có lỗi; nếu đem giảng dạy thì thêm một số người không ít. Còn viết lên sách in để phổ biến, tội đó chẳng phải nhỏ, vì sách lưu truyền qua nhiều thế hệ”.

Tuy nhiên, hôm nay nhân có duyên lành,do trong Hội Bố Thí in ấn kinh ở chùa Vạn Đức muốn phổ biến rộng cho hàng Phật tử trong các Đạo tràng Pháp  Hoa được hiểu biết về ý nghĩa của kinh, mới đem xin giấy phép để in.

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni!

Tôi chỉ là một Tỳ-kheo ngu dốt và cũng lần đầu làm việc này. Tôi xin thành tâm sám hối vì chắc không tránh khỏi nhiều lỗi lầm sai sót. Kính mong quý Ngài khi xem qua kinh lời dạy của đức Phật, xin nhận được ý và quên đi phần chữ nghĩa, thì Tỳ-kheo ngu dốt tôi mới khỏi sa vào địa ngục.

Ngưỡng mong chư tôn đức hoan hỷ chỉ dạy cho những chỗ sai sót trong phần ghi lại lời giảng giải, để sau này có tái bản sẽ đuợc hoàn chỉnh hơn.

Thành tâm cảm tạ.

Huệ Nghiêm, ngày 19 tháng 02 Bính Tuất

Tỳ-kheo Thích Minh Huệ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Kinh Người Áo Trắng
Kinh Người Áo Trắng
Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Kinh Kim Cang - Gươm Báu Cắt Đứt Phiền Não
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi
Im Lặng Sấm Sét
Im Lặng Sấm Sét
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hương Vị Của Đất - Văn Lang Dị Sử
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và Môi Sinh
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hơi Thở Nuôi Dưỡng và Trị Liệu
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hoa Sen Trong Biển Lửa
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hạnh phúc mộng và thực
Hạnh phúc mộng và thực
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giới Tiếp Hiện Chú Giải
Giận
Giận