Tìm Sách

Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu >> Kỷ yếu Đại Hội Hoằng Pháp kỳ III


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kỷ yếu Đại Hội Hoằng Pháp kỳ III
 • Tác giả : Tổng Hội Hoằng Pháp
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 195
 • Nhà xuất bản : chùa Ấn Quang
 • Năm xuất bản : 1969
 • Phân loại : Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu
 • MCB : 12010000008290
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 KỶ YẾU ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP KỲ III

(4-5 ĐẾN 9-5-1969) P.L 2513 TẠI ẤN QUANG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO- TỔNG VỤ HOẰNG PHÁP

Trụ sở tạm: CHÙA ẤN QUANG (195 trang)

 

LỜI NÓI ĐẦU

Một trong những kế hoạch khiêm tốn mà Đại hội Hoằng pháp kỳ III đã phác họa là việc thành lập Ban biên tập Trung ương có nhiệm vụ biên soạn những tài liệu hoắng pháp cung ứng cho nhu cầu toàn quốc, theo một đường lối nhất trí xung quanh một số đề tài thích hợp vớ căn cơ, hoàn cảnh, và đối tượng chính trong giai đoạn hiện tại.

Trong khi chờ đợi Ban biên tập chính thức bắt tay vào việc, chúng tôi ghi lại những gì mà Đại hội kỳ III đã chấp nhận, biên soạn  thành lập kỷ yếu này. Tập kỷ yếu này sẽ là tài liệu căn bản hướng dẫn mọi công trình sáng tác, sưu khảo, nghiên cứu của Ban biên tập. Nó cũng là Kim chỉ nam giúp các Phật tử không đủ cơ duyên tham dự Đại hội, thấy rõ hướng xây dựng chung quanh trong ngành Hoằng pháp của Giáo hội hiện nay.

Nội dung tập kỷ yếu này gồm 2 phần chính: đường lối hoằng pháp, do toàn thể đại biểu vạch ra trong nhiều buổi hội thảo liên tiếp, được thư ký đoàn trung thực ghi lại 10 biên bản, và được trình bày  trong tập Kỷ yếu này thành bản đúc kết ở đầu tập.

Nội dung hoằng pháp, bao gồm 3 lãnh vực giáo lý. Nghi lễ, tu tập – trong đó, đạo lý Nhân Quả là trọng điểm – được trình bày  trong các bản văn tham luận do Ban tổ chức sưu khảo biên soạn và được Đại hội cho thông qua. Phần này được sắp xếp trong Kỷ yếu dưới 2 tiêu đề: Tài liệu và Phụ lục.

Hiện giờ, Đại hội chỉ còn là vang bóng. Nhưng tinh thần đại hội đương sống trong tập Kỷ yếu này. Nó sẽ sống trong những tập san ké tiếp của Ban biên tập trung ương biên soạn. Ước mong rằng với nỗ lực và tinh thần liên tục của cán bộ Hoằng pháp các cấp và với Phật lực từ bi gia hộ, rồi đây tinh thần ấy  sẽ chan hòa  sống động trong khắp quảng đại  quần chúng Phật tử thuộc các Tỉnh và Quận giáo hội trên toàn quốc.

Hân hoan trước viễn ảnh tốt đẹp đầy hứa hẹn của tương lai ấy, chúng tôi không thể không hồi tưởng  lại công đức của tất cả những ân nhânđã giúp chúng tôi  thành công trong việc triệu tập Đại hội vừa rồi.

Thật vậy, để thành tựu Đại hội ấy, bao nhiêu thao thức, bao nhiêu thiện chí đã đóng góp vào. Là trưởng ban Tổ chức. chúng tôi có bổn phận nói lên ở đây tấm lòng tri ân của chúng tôi đối với tất cả những ai  đã trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ chúng tôi thành công  trong việc xây dựng Đại hội, trên từ Đức Tăng thống và Hội đồng Hai Viện, xuống đến các bậc đại biểu và các cộng sự  viên trong Ban tổ chức, các thiện hữu trí thức, cho đến đànna tín thí lo việc ăn uống sắp dọn, từ tiền hội nghị đến ngày bế mạc.

Với tất cả, chúng tôi cin dâng lên hai tiếng CÁM ƠN

HT. THÍCH TRÍ THỦ

Tồng –Vụ- Trưởng

TỔNG VỤ HOẰNG PHÁP

Trưởng ban Tổ chức

ĐẠI HỘI HOẰNG PHÁP KỲ III

Các sách khác thuộc Tạp Chí - Nội San - Kỷ Yếu

Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước
Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 142
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 142
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 25
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 25
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 141
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 141
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 24
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 24
Hội nghị quốc tế
Hội nghị quốc tế
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 140
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 140
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 139
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 139
Bách khoa thư Hà Nội tập 1 - Lịch sử
Bách khoa thư Hà Nội tập 1 - Lịch sử
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 138
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 138
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 137
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 137