Tìm Sách

Tịnh Độ >> Niệm Phật sinh Tịnh độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Niệm Phật sinh Tịnh độ
 • Tác giả : Thích Thánh Nghiêm
 • Dịch giả : Thích Chân Tính
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 213
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 1201000009397
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NIỆM PHẬT SINH TỊNH ĐỘ

THÍCH THÁNH NGHIÊM

THÍCH CHÂN TÍNH dịch

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI NGƯỜI DỊCH

Phật pháp là một phương thuốc hay chữa tâm bệnh cho chúng sinh, là pháp bất định. Chúng sinh có nhiều loại bệnh. Phật pháp phải có nhiều môn. Phương thuốc chủ yếu vẫn là giới, định, tuệ, tùy theo đó mà gia giảm cho phù hợp với căn bệnh, miễn sao cho người bệnh lành bệnh là được.

Phật pháp thì vô lượng, hiện nay giới Phật tử chúng ta chủ yếu tu tập theo ba pháp môn này đã được Tăng Ni Phật tử thực nghiệm với quá trình lâu dài, đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Một vị Thiền sư, Tịnh sư hay Mật sư nếu  chỉ biết đề cao pháp môn mình tu và chê bai pháp môn  khác thì đó là người thiếu trí, thiển cận. Bởi lẽ đã là người Phật tử chân chính thì không nên khen mình chê người, không nên chấp trước nhân ngã bỉ thử. Hậu quả của  tâm đố kỵ ấy chỉ làm cho Phật pháp suy yếu mà thôi. Đúng như câu “Chỉ có vi trùng của sư tử ăn thịt sư tử”.

Pháp sư Thánh Nghiêm là bậc cao Tăng cận đại của Phật giáo Đài Loan. Ngài có sở học và sở tu rất thâm hậu, đã viết rất nhiều tác phẩm Phật giáo chủ yếu là Thiền. Ngài đã từng mở nhiều khóa tu Phật thất. Thế nhưng Ngài cũng tổ chức  các khóa tu Phật thất, khuyến khích Phật tử tu Tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sinh. Đây quả là một bậc trí, biết khéo dùng phương tiện để độ chúng sinh. Cách hoắng pháp này xứng đáng là tấm gương để Phật tử chúng ta học tập.

Nhận thấy những lời khai thị niệm Phật của Ngài rất phù hợp với khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng pháp, nên chúng tôi dịch ra Việt văn để giúp cho Phật tử có thêm tài liệu tham khảo, hẩu tăng trưởng niềm tin kiên cố, tinh tấn hành trì niệm Phật.

Trong bản dịch này có một đoạn văn Hán cổ do Đại Đức Thích Nguyên Hiền phiên dịch. Xin chân thành tri ân Đại Đức.

                                        Ngày 10/ 08/ 2001

 

 MỤC LỤC

Tiểu sử Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

Lời người dịch

Lời tựa

1.     Báo ân cha mẹ thân quyến nên niệm Phật

2.     Bốn thứ tâm của Pháp môn niệm Phật

3.     Bốn loại Tịnh độ tùy bạn thích

4.     Siêu độ kẻ còn người mất

5.     Sám hối nghiệp chướng làm bằng khóa

6.     Đới nghiệp, tiêu nghiệp sinh Tịnh Độ

7.     Tịnh độ phương Tây và Tịnh độ nhân gian

           Khai thị 1: Phật thất thanh minh báo ân

           Khai thị 2: Phật thất minh thanh báo ân

8.     Nguồn gốc của Phật thất

9.     Phương pháp niệm Phật

  Mấy lời tâm huyết

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Ba kinh Tịnh Độ
Ba kinh Tịnh Độ
Hương Quê Cực lạc
Hương Quê Cực lạc
Pháp môn Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chỉ Nam
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Niêm Phật Cảnh
Niêm Phật Cảnh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ