Tìm Sách

Tịnh Độ >> 13 vị Tổ Tịnh Độ tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 13 vị Tổ Tịnh Độ tông
 • Tác giả : HT. Thích Thiền Tâm
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 143
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009994
 • OPAC : 9994
 • Tóm tắt :

9994 – 13 VỊ TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG

 HT. THÍCH THIỀN TÂM

 NXB . PHƯƠNG ĐÔNG   ( 143 trang)

                 Mục lục

 

Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn đại sư

Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư

Liên Tông Tam Tổ Thừa Viễn đại sư

Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu đại sư

Liên Tông Ngũ Tổ Thiếu Khang đại sư

Liên Tông Lục Tổ Diên Thọ đại sư

Liên Tông Thất Tổ Tỉnh Thường đại sư

Liên Tông Bát Tổ Châu Hoằng đại sư

Liên Tông Cửu Tổ Tri Húc đại sư

Liên Tông Thập Tổ Hành Sách đại sư

Liên Tông Thập Nhất Tổ Thật Hiền đại sư

Liên Tông Thập Nhị tổ Tế Tỉnh đại sư

Liên Tông Thập Tam Tổ ấn Quang đại sư

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh