Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> Buddhist Dictionary


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Buddhist Dictionary
 • Tác giả : Nyanatiloka
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 218
 • Nhà xuất bản : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation Taiwan
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 1201000000159
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Buddhist Dictionary

Manual of Buddhist Terms and Doctrine

by Nyanatiloka

Third revised edition edited by Nyanaponika

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

Hán Việt Tân Tự Điển
Hán Việt Tân Tự Điển
Macmillan English Dictionary
Macmillan English Dictionary
ENCYCLOPAEDIA OF BUDDHISM
ENCYCLOPAEDIA OF BUDDHISM
Đại Tự Điển chữ Nôm
Đại Tự Điển chữ Nôm
The Randomhouse Encyclopedia
The Randomhouse Encyclopedia
Từ điển Việt Anh
Từ điển Việt Anh
Từ Điển Phật Học thường dùng
Từ Điển Phật Học thường dùng
Việt Pali Từ Điển
Việt Pali Từ Điển
Tự điển Thuật Ngữ Thiền Tông
Tự điển Thuật Ngữ Thiền Tông
Tự điển Pali - Việt Nam
Tự điển Pali - Việt Nam
Tự Điển Phật Học Hán Việt
Tự Điển Phật Học Hán Việt
Encyclopaedia of Buddhism
Encyclopaedia of Buddhism