Tìm Sách

Tự Điển-Từ Điển >> Buddhist Dictionary


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Buddhist Dictionary
 • Tác giả : Nyanatiloka
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Số trang : 218
 • Nhà xuất bản : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation Taiwan
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Tự Điển-Từ Điển
 • MCB : 1201000000159
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Buddhist Dictionary

Manual of Buddhist Terms and Doctrine

by Nyanatiloka

Third revised edition edited by Nyanaponika

Các sách khác thuộc Tự Điển-Từ Điển

The Seeker's Glossary of Buddhism
The Seeker's Glossary of Buddhism