Tìm Sách

Kinh sách 經 册 >> 大乘淨宗劇本歸元鏡


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 大乘淨宗劇本歸元鏡
 • Tác giả : 智達
 • Dịch giả : 沙門智達拈頌;第子德日閱錄;法師淨空敬題
 • Ngôn ngữ : Chinese
 • Số trang : 239
 • Nhà xuất bản : 台北 世樺印刷企業有限公司
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Kinh sách 經 册
 • MCB : 1210000001158
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

大乘淨宗劇本歸元鏡

Đại thừa tịnh tông kịch bổn quy nguyên cảnh

沙門智達拈頌;第子德日閱錄;法師淨空敬題

 

Các sách khác thuộc Kinh sách 經 册

般若波羅宓多心經要解
般若波羅宓多心經要解
摩訶般若波羅宓經
摩訶般若波羅宓經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
仁王護國般若波羅宓多經
般若花
般若花
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記-
般若波羅宓多心經講記
般若波羅宓多心經講記
仁王護國般若波羅宓多經疏
仁王護國般若波羅宓多經疏
大般若經綱要
大般若經綱要
般若波羅宓多心經非台頌解
般若波羅宓多心經非台頌解
般若心經劙解
般若心經劙解
讀易簡說
讀易簡說