Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Thơ Kinh Kim Cang


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thơ Kinh Kim Cang
 • Tác giả : Đào Ngọc Phong
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 196
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000011457
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THƠ

KINH KIM CANG

Đào Ngọc Phong

LỜI NÓI ĐẦU

            Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng kể hai lần được nghe Kinh Kim Cang là hai lần bước ngoặt quan trọng trong đời Ngài.

Tuổi thiếu niên nhà nghèo không được học chữ Hán, Ngài phải vào rừng đốn củi mang về chợ bán kiếm sống nuôi mẹ; năm 23 tuổi nhân một lần giao củi tại nhà một người khách, lúc trở ra bỗng nghe có người tụng một thời kinh khiến thân tâm rung động; hỏi ra mới biết đó là kinh Kim Cang do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở chùa Đông Thiền, huyện Hoàng Mai, Kỳ Châu giảng dạy; bèn lập chí lên thọ giáo Ngũ Tổ. Đó là lần thứ nhất nghe tụng kinh Kim Cang mà Ngài từ biệt mẹ già ra đi tầm sư học đạo.

Sau tám tháng giã gạo nơi chùa Đông Thiền, Ngài được Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang. Khi nghe đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, Ngài đại ngộ, bạch Ngũ Tổ rằng:

Chẳng dè tánh mình vốn sẵn thanh tịnh

Chẳng dè tánh mình vốn chẳng sanh diệt

Chẳng dè tánh mình vốn sẵn đủ cả

Chẳng dè tánh mình vốn không động lay

Chẳng dè tánh mình hay sanh muôn pháp

(bản dịch Việt ngữ của Cư Sĩ Tô Quế , Tr 23)

Ngũ Tổ truyền y bát cho Ngài làm Lục Tổ, dạy về phương Nam hoằng pháp. Đó là lần thứ hai nghe kinh Kim Cang mà Ngài trở thành người khai sáng dòng thiền đốn ngộ truyền từ thế kỷ thứ 7 TL cho đến nay, được tiếp nối bởi nhiều thiền sư danh tiếng xuất sinh từ Trung Hoa và Việt Nam.

Trong “Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận”, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn, sao gọi là Kinh Kim Cang?” Phật đáp: “Kim Cang ví dụ cho Tánh của mình, Kinh ví dụ cho tâm của mình… Người nào đã minh Tâm kiến Tánh rồi thì người ấy thường tự nghe trong tâm luôn luôn có Phật thuyết pháp, luôn luôn độ chúng sanh, luôn luôn hiện thần thông, luôn luôn làm việc Phật. Người được lý ấy gọi là người trì Kinh Kim Cang, gọi là người được thân Kim Cang bất hoại” (Bản Việt dịch của Hòa Thượng Viên Giác, Tr. 13).

Qua những cố gắng nhỏ nhoi tìm hiểu kinh Kim Cang nhằm giải đáp những nghi vấn trên, chúng tôi tri ân chư vị cao tăng, cư sĩ qua các bản dịch, những bài giảng giải, những bài nghiên cứu, những bài pháp thoại uyên thâm và công phu: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Viên Giác, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Hòa Thượng Thích Từ Thông, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ, Thượng Tọa Thích Trí Siêu, Cư Sĩ Diên Sanh Tô Quế, Cư Sĩ Đoàn Trung Còn, Cư Sĩ Tế Giang.

Phần chữ Hán, chúng tôi dựa trên bản của Cư Sĩ Đoàn Trung Còn. Các phần dịch âm Hán Việt, dịch ra Việt ngữ, chúng tôi tham khảo các bản dịch của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Cư Sĩ Đoàn Trung Còn, Giáo Sư A . F . Price, Giáo Sư Wong Mou-Lam.

Những sai sót, bất túc trong cuốn sách nhỏ này là do kiến thức Phật học của chúng tôi còn ít ỏi, công phu thiền tập của chúng tôi còn cạn mỏng. Chúng tôi mong nhận được những lời chỉ giáo đầy bao dung của quí độc giả.

Chúng tôi tri ân những đạo hữu, bằng hữu, thân nhân đã góp phần công đức trong việc ấn tống.

Westminster, Californiangày 15 tháng 7 năm 2012

Đào Ngọc Phong

 

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Đoạn 1      PHÁP HỘI NHÂN DO  

Đoạn 2      THIỆN HIỆN KHẢI THỈNH

Đoạn 3      ĐẠI THỪA CHÁNH TÔNG

Đoạn 4      DIỆU HẠNH VÔ TRỤ

Đoạn 5      NHƯ LÝ THỰC KIẾN

Đoạn 6      CHÁNH TÍN HY HỮU

Đoạn 7      VÔ ĐẮC VÔ THUYẾT

Đoạn 8      Y PHÁP XUẤT SANH

Đoạn 9      NHẤT TƯỚNG VÔ TƯỚNG

Đoạn 10    TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ

Đoạn 11    VÔ VI PHƯỚC THẮNG

Đoạn 12    TÔN TRỌNG CHÁNH GIÁO

Đoạn 13    NHƯ PHÁP THỌ TRÌ

Đoạn 14    LY TƯỚNG TỊCH DIỆT

Đoạn 15    TRÌ KINH CÔNG ĐỨC

Đoạn 16    NĂNG TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG

Đoạn 17    CỨU CÁNH VÔ NGÃ

Đoạn 18    NHẤT THỂ ĐỒNG QUÂN

Đoạn 19    PHÁP GIỚI THÔNG HÓA

Đoạn 20    LY SẮC LY TƯỚNG

Đoạn 21    PHI THUYẾT SỞ THUYẾT

Đoạn 22    VÔ PHÁP KHẢ ĐẮC

Đoạn 23    TỊNH TÂM HÀNH THIỆN

Đoạn 24    PHƯỚC TRÍ VÔ TỶ

Đoạn 25    HÓA VÔ SỞ HÓA

Đoạn 26    PHÁP THÂN PHI TƯỚNG

Đoạn 27    VÔ ĐOẠN VÔ DIỆT

Đoạn 28    BẤT THỌ BẤT THAM

Đoạn 29    UY NGHI TỊCH TĨNH

Đoạn 30    NHẤT HIỆP TƯỚNG LÝ

Đoạn 31    TRI KIẾN BẤT SANH

Đoạn 32    ỨNG HÓA PHI CHÂN

Lời cuối sách

CHÚ THÍCH

TRI ÂN CÔNG ĐỨC HỖ TRỢ ẤN TỐNG

KINH SÁCH THAM KHẢO

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN MỤC LỤC

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Thẩm mỹ mùa xuân
Thẩm mỹ mùa xuân
Bóng Hoa Đàm
Bóng Hoa Đàm
Thử bút
Thử bút
Trên đồi là lô cốt
Trên đồi là lô cốt
Suối về Hoa Nghiêm
Suối về Hoa Nghiêm
Lỗ Tấn tuyển tập
Lỗ Tấn tuyển tập
Chuyện tiền thân Đức Phật
Chuyện tiền thân Đức Phật
Vượt qua bản thân
Vượt qua bản thân
Hương Thiền ngàn năm
Hương Thiền ngàn năm
Câu chuyện dòng sông
Câu chuyện dòng sông
Hiển đạo
Hiển đạo
Tình thương và lòng độ lượng
Tình thương và lòng độ lượng