Tìm Sách

Giảng Luận >> Thông Điệp Đức Phật Ra Đời


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thông Điệp Đức Phật Ra Đời
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 66
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011932
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THÔNG ĐIỆP ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Lời Mở Đầu

Thông Điệp Đức Phật Ra Đời, đây là ánh sáng cho thế gian, khiến người thức tỉnh dậy, thấy rõ lẽ thật của kiếp sống này mà từ lâu đã bị che phủ. Tiếp nhận được ánh sáng ấy sẽ giúp cho người mở sáng mắt trí tuệ và có đời sống chuyển hóa an vui hơn.

Điều này cần được thể nghiệm nơi người. Giá trị thực không phải ở trên trang giấy mực, hay ngôn từ suông.

Và đây, ánh sáng ấy đang đến với mỗi người!

 

    Yên Tử, đầu xuân 2004

                Kính ghi

           THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

 MỤC LỤC

 

1. Lời nói đầu

2. Thông Điệp Đức Phật Ra Đời

3. Ứng Dụng Lý Vô Thường Vào Cuộc Sống

4. Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật

5. Tìm Chân Lý

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc