Tìm Sách

Giảng Luận >> Thông Điệp Đức Phật Ra Đời


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thông Điệp Đức Phật Ra Đời
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 66
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011932
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THÔNG ĐIỆP ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Lời Mở Đầu

Thông Điệp Đức Phật Ra Đời, đây là ánh sáng cho thế gian, khiến người thức tỉnh dậy, thấy rõ lẽ thật của kiếp sống này mà từ lâu đã bị che phủ. Tiếp nhận được ánh sáng ấy sẽ giúp cho người mở sáng mắt trí tuệ và có đời sống chuyển hóa an vui hơn.

Điều này cần được thể nghiệm nơi người. Giá trị thực không phải ở trên trang giấy mực, hay ngôn từ suông.

Và đây, ánh sáng ấy đang đến với mỗi người!

 

    Yên Tử, đầu xuân 2004

                Kính ghi

           THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

 MỤC LỤC

 

1. Lời nói đầu

2. Thông Điệp Đức Phật Ra Đời

3. Ứng Dụng Lý Vô Thường Vào Cuộc Sống

4. Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật

5. Tìm Chân Lý

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều