Tìm Sách

Giảng Luận >> Thông Điệp Đức Phật Ra Đời


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thông Điệp Đức Phật Ra Đời
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 66
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011932
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THÔNG ĐIỆP ĐỨC PHẬT RA ĐỜI

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Lời Mở Đầu

Thông Điệp Đức Phật Ra Đời, đây là ánh sáng cho thế gian, khiến người thức tỉnh dậy, thấy rõ lẽ thật của kiếp sống này mà từ lâu đã bị che phủ. Tiếp nhận được ánh sáng ấy sẽ giúp cho người mở sáng mắt trí tuệ và có đời sống chuyển hóa an vui hơn.

Điều này cần được thể nghiệm nơi người. Giá trị thực không phải ở trên trang giấy mực, hay ngôn từ suông.

Và đây, ánh sáng ấy đang đến với mỗi người!

 

    Yên Tử, đầu xuân 2004

                Kính ghi

           THÍCH THÔNG PHƯƠNG

 

 MỤC LỤC

 

1. Lời nói đầu

2. Thông Điệp Đức Phật Ra Đời

3. Ứng Dụng Lý Vô Thường Vào Cuộc Sống

4. Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật

5. Tìm Chân Lý

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi