Tìm Sách

Giảng Luận >> Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
 • Tác giả : Quảng Tánh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 233
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000012226
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI PHẬT DẠY

TRONG KINH TẠNG NIKÀYA

TẬP 1

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH

QUẢNG TÁNH biên soạn

LỜI GIỚI THIỆU

Lời Phật dạy là một tiểu mục trong chuyên mục Phật học của báo Giác Ngộ. Tiểu mục này được xây dựng bằng cách trích tuyển nguyên văn hoặc một phân đoạn của những kinh thuộc Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, và Tiểu Bộ (Kinh tạng Nikàya) đồng thời kèm theo phần Lời bàn ngắn gọn, do thầy Quảng Tánh phụ trách.

Nội dung Kinh tạng Nikàya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thiết thân, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành. Trong những năm qua, Lời Phật dạy đã lần lượt giới thiệu đến độc giả rất nhiều pháp thoại với nhiều đề tài khác nhau. Từ những giáo lý căn bản như Tam quy, Ngũ giới cho đến Tứ đế, Duyên khởi, Vô ngã; từ những phương thức xây dựng đời sống gia đình an vui hạnh phúc cho hàng Phật  tử tại gia đến các phương pháp tu tập chuyển hóa phiền não nhằm thành tựu các Thánh vị cho hàng đệ tử xuất gia v.v... đều được Lời Phật dạy lần lượt giới thiệu, chuyển tải đến bạn đọc.

Với khuôn khổ nhỏ hẹp của trang báo, chắc chắn rằng nội dung của Lời Phật dạy chưa thể hiện được hết đầy đủ ý nghĩa của kinh tạng. Tuy vậy, với sự tìm tòi rất công phu trong kinh tạng đồ sộ, trích tuyển kinh văn phù hợp với các nội dung tu tập của từng thời điểm trong năm cùng với cước chú chi tiết nguồn gốc mỗi bản kinh và nhất là phần lời bàn giản dị mà sâu sắc của tác giả đã giúp cho tiểu mục Lời Phật dạy được đông đảo bạn đọc quan tâm, ủng hộ.

Nay nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và thể nghiệm lời dạy của Đức Phật của bạn đọc, tác giả tiểu mục Lời Phật dạy tập hợp các bài viết đã đăng báo theo từng chủ đề và in thành sách Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya (tập I, II và III). Thiết nghĩ, tập sách này là hành trang cần yếu cho những ai quan tâm nghiên tầm, học tập những tinh hoa mà Đức Phật đã dạy. Với những giá trị tư tưởng, văn học nguyên thủy và cổ xưa nhất của Kinh tạng Nikàya, hy vọng độc giả sẽ được gội nhuần trong phạm âm vi diệu của Thế Tôn, thuở Ngài còn tại thế.

Trân trọng giới thiệu sách Lời Phật dạy trong Kinh tạng Nikàya (tập I) đến với bạn đọc xa gần.

 

TP. HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2008

                                            Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ

                                                                      Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

 

MỤC LỤC

TẬP 1

          I- LÒNG TIN

1- Lợi ích của lòng tin

2- Biểu hiện của lòng tin

3- Chánh tín

4- Lòng tin là tài sản tối thượng

5- Chỉ tin một người

          II- BỐ THÍ & CÚNG DƯỜNG

1- Phước báo thù thắng của bố thí

2- Bố thí & cúng dường như pháp

3- Tương quan giữa cho và nhận

4- Bố thí với tâm rộng lớn

5- Cội phước

6- Bố thí thanh tịnh

7- Nhân duyên của giàu và nghèo

8- Hai hạng người đáng được cúng dường

9- Người cày ruộng

10- Xứng đáng là ruộng phước

          III- LÀM GIÀU

1- Kinh doanh thành công

2- Không kinh doanh phi pháp

3- Làm giàu

4- Giàu lên dễ sanh tật

5- Có mắt mà như mù

6- Sự nghèo khổ

7- Buôn bán phát tài

8- Chủ nhân & người làm

          IV- TÀI SẢN

1- Tài sản của người tu

2- Giữ gìn tài sản

3- Động sản & bất động sản

4- Có tài sản

5- Nguyên nhân phung phí tài sản

6- Kế thừa gia tài chánh pháp

          V- CƯ SĨ

1- Hoa sen trong giới nam cư sĩ

2- Người cư sĩ

3- Bổn phận người gia chủ

4- Cư sĩ chứng quả Dự lưu

5- Lật úp bình bát

6- Thọ trì năm giới

7- Hương đức hạnh

8- Những gia đình chư Tăng không nên đến

          VI- XUẤT GIA

1- Ba hạnh của Sa môn

2- Khất sĩ

3- Bậc trưởng lão

4- Năm hạng người ăn bình bát

5- Sống biệt lập

6- Không nên sống quá lâu ở một nơi

7- Bốn hạng thuyết trình

8- Ba việc trọng yếu của người tu

9- Xứng đáng được xây tháp

10- Xuất gia khi tuổi xế chiều

11- Hoàn tục

12- Khó làm

13- Hóa duyên

14- Thiền & Giáo

15- Đến với gia chủ

          VII- HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

1- Dùng chánh pháp làm ngọn đèn

2- Tránh xa hai cực đoan

3- Dòng đời xuôi ngược

4- Sanh tử là việc lớn

5- Chớ khinh thường trẻ tuổi

6- Nắm lá trong bàn tay

7- Hạt muối

8- Tinh cần

9- Sợ hãi

VIII- NHÂN QUẢ

1- Trường thọ & đoản thọ

2- Vu khống bậc Thánh

3- Đẹp & xấu

4- Quả báo

5- Hai loại tội

6- Khó được ở đời

          IX- HIẾU ĐẠO

1- Thâm ân nan báo

2- Bao la tình mẹ

3- Cha mẹ & con cái

4- Người thực sự có hiếu không nhiều

5- Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện

6- Phước báo hiếu dưỡng

          X- GIỚI

1- Rùa & dã can

2- Biển lớn không dung chứa tử thi

3- Chánh mạng

4- Vui trong Chánh pháp

5- Mang y bát đẹp bị Phật quở

6- Không phòng hộ

7- Tội lỗi

8- Sống với người thứ hai

9- Lợi ích của nữ giới

XI- ĐỊNH

1- Sơ thiền

2- Tứ niệm xứ

3- Mạng người trong hơi thở

4- Tâm cấu uế

5- Niệm Phật

6- Trung đạo

7- Đất lành chim đậu

8- Ung nhọt

          XII- TUỆ

1- Trí tuệ là tối thượng

2- Vô minh & tuệ giác

3- Chánh tri kiến

4- Không phải của tôi

5- Tu tập tánh không

6- Người mù sờ voi

7- Vô minh là cấu uế lớn nhất

8- Bọt nước

9- Có & không

10- Tàm & quý

11- Tuệ giác vô ngã

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn