Tìm Sách

Giảng Luận >> Bến bờ tuệ giác


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bến bờ tuệ giác
 • Tác giả : Thích Giác Toàn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 665
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000012263
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BẾN BỜ TUỆ GIÁC

(KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT)

TẬP I

Sa môn GIÁC TOÀN giảng

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

LỜI NÓI ĐẦU

Bộ sách Kinh Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật này gồm ba tập, cộng chung gần hai ngàn trang, được chép lại từ các băng đĩa ghi âm các buổi thuyết giảng của tôi trong hơn mười hai năm (1992 - 2004) tại giảng đường Chánh Trí Mai Thọ Truyền - chùa Xá Lợi, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, tôi không nghĩ rằng toàn bộ nội dung các buổi giảng trong thời gian khá dài nói trên lại được in thành sách. Do yêu cầu của khá đông các Phật tử đã tham dự các buổi giảng và do các thiện duyên tụ hội, bộ sách đã được chuẩn bị xong và chờ được thực hiện các thủ tục in ấn, xuất bản.

          Giới học Phật hẳn ai cũng biết rằng Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật là một bộ kinh lớn, bao gồm đầy đủ giáo lý của Đức Phật và được trình bày chủ yếu bằng việc triển khai trí tuệ, cái trí tuệ tối thắng, là Phật trí, là trí siêu việt vượt lên tất cả, đến bờ bên kia, Niết-bàn. Sự siêu việt của trí tuệ này gọi là Bát-nhã ba-la-mật. Bát-nhã ba-la-mật hay Trí tuệ ba-la-mật là một trong sáu ba-la-mật cũng là Một; một ba-la-mật đều gồm các ba-la-mật kia. Do đó, người tu một ba-la-mật đều phải đi qua các ba-la-mật còn lại. Có điều, lúc phát nguyện, lúc khởi tu thì người tu phải khởi tu ba-la-mật nào phù hợp với căn cơ trình độ của mình; từ đó mà tiến lên và trong quá trình hành trì người tu thông qua các ba-la-mật kia.

          Tôi để ý thấy trong số từ bảy tám trăm đến gần ngàn người có mặt nghe kinh trong các buổi giảng của tôi chỉ có số ít vị có khả năng phân tích suy luận, còn đại đa số là những vị trung niên đến cao niên, tin kính Tam bảo, thích làm các thiện sự như đi chùa, niệm Phật, nghe kinh, tham gia các hoạt động từ thiện. Do đó, tôi nhấn mạnh, triển khai các bài giảng theo các cơ duyên ấy mà không thiên nhiều về lý luận, về biện chứng siêu việt của kinh. Nói đúng ra, có thể xem bộ sách này và mục đích chủ yếu của tôi khi giảng kinh là chư vị thính giả cùng tôi đọc và nghe kinh Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật. Đọc-nghe trọn vẹn bộ kinh là chính. Lời kinh sẽ dần dần thấm sâu vào tâm trí người đọc, đồng thời là người nghe kinh. Lời giảng của tôi thiên trọng về sự khuyến tu, sự nâng cao đạo đức trong cuộc sống, tập nương dần vào việc thực hiện tu Ba-la-mật. Những thí dụ minh họa tôi đều lấy từ cuộc sống hàng ngày, trong đời sống gia đình, trong học tập, trong việc giao tiếp với người chung quanh...

          Bộ sách này được hình thành nhờ nhiều thiện duyên. Trước hết, tôi thành kính tri ân Tam bảo, Chư Bồ-tát, Thiên long hộ pháp đã gia hộ cho tôi đôi phần trí tuệ để nhận biết kinh ở mức độ khả dĩ, sức khỏe, sự kiên trì để có thể đến giảng kinh đều đặn những tuần định kỳ trong suốt mười hai năm ấy; mặc dù trước đó tôi cũng đã liên tục giảng kinh Đại Bát Niết-bàn trong suốt mười năm (1982 - 1992). Tôi vô cùng thâm tạ ân đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh về việc Ngài đã cẩn thận dịch bộ kinh Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật; nhờ đó tôi có thể thuyết giảng bộ kinh này. Tôi xin ghi nhận ơn đức của quý vị, chư vị Tôn túc, Tăng Ni, Thiện tri thức, Phật tử đã khích lệ, giúp đỡ tôi thực hiện Phật sự thọ học, thuyết giảng và ấn tống pháp bảo cao quý đầy ý nghĩa này. Sau cùng, tôi không quên công đức của quý Phật tử phụ trách âm thanh và thu băng; đặc biệt ca sĩ Tú Anh và các Phật tử thân hữu đã bỏ ra rất nhiều thời giờ, công sức để nghe lại và ghi chép toàn bộ các băng đĩa ghi âm lời giảng kinh này của tôi.

          Xin hồi hướng công đức đến Tam bảo, đến chư vị đã nêu trên cùng chư vị Tăng Ni, Phật tử phát tâm ủng hộ, cúng dường tịnh tài in ấn bộ sách này và đến hết thảy chúng sinh.

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

TP. HCM, Vào Xuân - Giáp Ngọ 2014, PL.2557

                                                                          Sa môn THÍCH GIÁC TOÀN

 

MỤC LỤC

TẬP I

LỜI NÓI ĐẦU

VÀO KINH

QUYỂN THỨ NHẤT

1. Phẩm Tự

2. Phẩm Phụng bát

3. Phẩm Tu tập đúng

 

QUYỂN THỨ HAI

4. Phẩm Vãng sanh

5. Phẩm Tán thán ba la mật

6. Phẩm Tướng lưỡi

7. Phẩm Tam giả

 

QUYỂN THỨ BA

8. Phẩm Khuyến học

9. Phẩm Tập tán

10. Phẩm Hành tướng

 

QUYỂN THỨ TƯ

11. Phẩm Ảo học

12. Phẩm Cú nghĩa

13. Phẩm Kim cang

14. Phẩm Đoạn chư kiến

15. Phẩm Phú lâu na

16. Phẩm Thừa đại thừa

 

QUYỂN THỨ NĂM

17. Phẩm Trang nghiêm

18. Phẩm Vấn thừa

 

QUYỂN THỨ SÁU

19. Phẩm Quảng thừa

20. Phẩm Phát thú

21. Phẩm Xuất đáo

 

QUYỂN THỨ BẢY

22. Phẩm Thắng xuất

23. Phẩm Đẳng không

24. Phẩm Hội tông

25. Phẩm Thập vô

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn