Tìm Sách

Giảng Luận >> Cho Đất Nước Đi Lên

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Cho Đất Nước Đi Lên
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 269
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Cùng bạn đọc  ........................................................................................................  5
Phật giáo Việt Nam ngày nay qua cái nhìn tương tức  ...................................  7
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận  ......................................................................  9
Đạo Bụt đi vào cuộc đời  .............................................................................  12
Tại sao dùng chữ đạo Bụt?  ........................................................................  14
Là hoa tươi mát - Là núi vững vàng  ........................................................  15
Hiện tại đẹp tuyệt vời  ................................................................................  17
Mỗi hơi thở một nụ cười  ............................................................................  20
Sơ tổ của thiền tông Việt Nam  ..................................................................  23
Sen nở tự vườn tâm  ....................................................................................  25
Bài pháp Vô Sinh Bất Diệt  .........................................................................  26
Có không còn mất chẳng băn khoăn  ........................................................  29
Bàn tay mẹ trong bàn tay con....................................................................  31
Vấn đáp  ........................................................................................................  33
Tương lai đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ châu  ........................................................  45
Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh  ...............................................................  47
Liễu biếc phất bày muôn thế giới  .............................................................  49
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây  .............................................................  52
Sen hồng nở hé vạn lâu đài  .......................................................................  55
Đứng yên trên sóng sạch trần ai  ...............................................................  58
Hào quang quét sạch buổi nguy tai  .........................................................  62
Vấn Đáp  .......................................................................................................  64
Những gì trong gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng góp  ......................  78
Con cái ở đâu thì ông bà ở đó  ...................................................................  80
Những con ma đói của thời đại  ................................................................  81
Tu tập để làm gì?  ........................................................................................  83
Làm chính trị cũng tu được  .......................................................................  85
Tiếp nối và trao truyền. .............................................................................  87
Chuyển hóa .................................................................................................  89
Tuệ giác của đạo Phật  ................................................................................  91
Sám pháp địa xúc .......................................................................................  93
Hiện đại hóa Đạo Phật  ...............................................................................  95
Cái một được làm bằng cái tất cả  ...........................................................  100 3 | M ụ c l ụ c
Chúng ta có thể làm được gì?  .................................................................  101
Đóng góp của đạo Phật  ............................................................................  103
Vấn Đáp  .....................................................................................................  104
Kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng tổ tiên với tuệ giác đạo Bụt  .....................  114
Nhìn bằng con mắt vô tướng.  .................................................................  118
Tiếp xúc với tổ tiên và các thế hệ tương lai  ...........................................  120
Chuyển rác thành hoa  ..............................................................................  123
Chiều hướng tâm linh đạo đức  ...............................................................  125
Tưới tẩm hạt giống của thương yêu ......................................................  126
Mình là sự tiếp nối của cha mẹ  ...............................................................  128
Thực tập lắng nghe và ái ngữ.  ................................................................  129
Vấn Đáp  .....................................................................................................  131
Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại  ..............................................  150
Tiếp xúc với tổ tiên trong từng tế bào cơ thể  ........................................  151
Lời cầu nguyện..........................................................................................  157
Tịnh Độ ngay bây giờ và ở đây  ...............................................................  158
Tri giác sai lầm  ..........................................................................................  160
Thực tập lắng nghe và ái ngữ  .................................................................  162
Đạo Phật ứng dụng trong đời sống hàng ngày  ....................................  165
Chiều hướng tâm linh đạo đức  ...............................................................  170
Vấn Đáp  .....................................................................................................  174
Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh  ..............................................  188
Thiền là sự sống  ........................................................................................  191
Sống tỉnh thức trong từng phút giây  .....................................................  192
Nhận diện những điều kiện hạnh phúc  ................................................  195
Có mặt cho người thương  .......................................................................  197
Năm giới của đạo Phật và Manifesto 2000  ............................................  200
Năng lượng của chánh niệm  ...................................................................  201
Tháo gỡ tri giác sai lầm  ............................................................................  207
Em không phải tạo sinh mà chỉ là biểu hiện  .........................................  209
Nối lại truyền thông  .................................................................................  212
Đạo Phật đã trở thành chất liệu văn hóa của con người Việt Nam  ...  213
Xây dựng tình huynh đệ  ..........................................................................  214
Chiều hướng đạo đức, tâm linh  ..............................................................  217
Vấn Đáp  .....................................................................................................  2194 | M ụ c l ụ c
Ước hẹn với sự sống mầu nhiệm  ...................................................................  233
Hiện Pháp Lạc Trú  ....................................................................................  234
Đạo của tuệ giác  ........................................................................................  236
An trú trong giây phút hiện tại  ...............................................................  239
Thực tập chánh niệm  ................................................................................  242
Tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong ta và quanh ta...............................  245
Duy Tâm Tịnh Độ  .....................................................................................  249
An lạc từng bước chân  .............................................................................  252
Lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để thương  .................................................  256
Vấn Đáp  .....................................................................................................  258

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Nở Trời Phương Ngoại
Sen Búp Từng Cánh Hé
Sen Búp Từng Cánh Hé
Sám Pháp Địa Xúc
Sám Pháp Địa Xúc
Quyền Lực Đích Thực
Quyền Lực Đích Thực
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Thị Kính
Quan Âm Hương Tích
Quan Âm Hương Tích
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
Nói với Tuổi 20
Nói với Tuổi 20
Nhật Tụng Thiền Môn
Nhật Tụng Thiền Môn
Người Vô Sự
Người Vô Sự
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Quán Niệm Hơi Thở
Kinh Pháp Ấn
Kinh Pháp Ấn