Tìm Sách

Giảng Luận >> Sám Pháp Địa Xúc

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sám Pháp Địa Xúc
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 89
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Lời tựa sách Sám Pháp Địa Xúc ..................................................................... 4
Dâng hương và khai kinh .............................................................................. 6
Tiếp xúc với Bụt Thích Ca ............................................................................ 11
Cái bẫy của hình thức ................................................................................... 13
Hạnh phúc chân thật .................................................................................... 14
Tuệ giác vô thường ....................................................................................... 15
Cửa vô sinh mở rồi ....................................................................................... 17
Tịnh Độ đang có mặt .................................................................................... 18
Xử lý hiện tại ................................................................................................. 20
Nhận diện đơn thuần ................................................................................... 22
Mây bạc vẫn thong dong .............................................................................. 23
Nuôi dưỡng tổ tiên và con cháu .................................................................. 24
Tuệ giác vô thường - trân quý người thương ............................................ 26
Vọng tưởng là nền tảng khổ đau ................................................................. 28
Lắng nghe và ái ngữ hóa giải được nội kết ................................................ 30
Bước chân tỉnh thức làm biểu hiện cõi tịnh độ hiện tiền .......................... 31
Đi trên hành tinh này như một con người tự do ................................... 35
Ngồi yên thì hòa bình và hạnh phúc sẽ đến với trái đất........................... 37
Im lặng hùng tráng ....................................................................................... 39
Lắng nghe với trái tim từ bi ......................................................................... 42
Thực tập chánh ngữ ...................................................................................... 44
Đến để hóa giải nội kết ................................................................................. 46
Mẹ ơi, mẹ có biết là... .................................................................................... 47
Con rất hạnh phúc khi được ăn chay .......................................................... 49
Nông nghiệp lành mạnh, tôn trọng sinh môi ............................................ 51
Ăn cơm trong bản môn ................................................................................ 52
Che lấp sự trống trải ..................................................................................... 54
Đức Thế Tôn đang lái xe cho con ................................................................ 56
3 | M ụ c l ụ c
Nấu ăn trong chánh niệm ............................................................................ 58
Không tìm cách sinh sống bằng những phương tiện có hại cho lòng từ bi .. 60
Không tưới tẩm hạt giống dục tình ............................................................. 62
Chuyển hóa năng lượng ái dục ................................................................... 64
Trạng huống đen tối gây bởi tà dục ............................................................ 65
Đời sống phạm hạnh .................................................................................... 66
Năng lượng của niềm tin ............................................................................. 68
Học để chuyển hóa phiền não ..................................................................... 70
Quy y Tam Bảo trong từng giây phút ......................................................... 71
Ở nhà Như Lai ............................................................................................... 73
Cùng tăng thân xin nguyện ở lại ................................................................. 75
Nương tựa nơi đất mẹ .................................................................................. 76
Học hạnh của đất .......................................................................................... 77
Ấn địa xúc ...................................................................................................... 79
Con duy trì địa xúc ....................................................................................... 81
Dòng tâm linh và huyết thống..................................................................... 84
Mọi người và mọi loài đang có mặt với con giờ này trong sự sống ........ 86
Buông bỏ ý niệm về hình hài, thọ mạng ..................................................... 88
Cưỡi sóng sinh tử .......................................................................................... 89

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn