Tìm Sách

Giảng Luận >> Hiệu Lực Cầu Nguyện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hiệu Lực Cầu Nguyện
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 90
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Đối tượng siêu hình .................................................................................................... 3
Những nghi vấn khi cầu nguyện ........................................................................... 3
Ông chỉ nói có chừng đó! ........................................................................................ 5
Tự lực và Tha lực trong Cầu nguyện .................................................................... 8
Ta nên tự hỏi tụng kinh để làm gì? ....................................................................... 8
Cầu nguyện cho mình ............................................................................................ 13
Cầu nguyện cho người .......................................................................................... 14
Thiết lập sự giao cảm ............................................................................................. 15
Năng lượng tu tập .................................................................................................. 17
Nghiệp báo và sự cầu nguyện .............................................................................. 19
Ba điều cầu nguyện thông thường ...................................................................... 21
Chúng ta phải biết rằng cái bệnh và cái chết là một phần của sự sống ........ 24
Điều cầu nguyện của người tu ............................................................................. 25
Cầu đối tượng hiện hữu ........................................................................................... 31
Cầu nguyện trong đạo Ki-tô ................................................................................. 45
Vai trò của cầu nguyện trong y khoa ..................................................................... 53
Tiến trình của y khoa ............................................................................................. 55
Y Khoa Cơ giới ........................................................................................................ 56
Y khoa Thân tâm ..................................................................................................... 57
Y khoa Cộng nghiệp ............................................................................................... 57
Thiền và trị liệu .......................................................................................................... 66
Vài hiểu biết căn bản về thiền và trị liệu - Niệm ............................................... 66
Niệm, Định và Tuệ - những năng lượng chế tác ra do sự thực tập thiền ..... 71
Kết sử ........................................................................................................................ 72
Mạn ........................................................................................................................... 73
Tàng thức ................................................................................................................. 73
Sự lưu thông của tâm hành ................................................................................... 74
Mũi tên thứ hai........................................................................................................ 75
Tai họa của dục ....................................................................................................... 76
Vài bài tập có công năng nuôi dưỡng và trị liệu ............................................... 77
Bài tập thứ nhất: An Tịnh Tâm Hành ............................................................. 77
Bài tập thứ hai: An Tịnh Thân Hành .............................................................. 78
Bài tập thứ ba: Nuôi Dưỡng ............................................................................. 81
Bài tập thứ tư: Trị Liệu ...................................................................................... 85
Lời kết ........................................................................................................................... 89

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Mặt Trời
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Trúc Lâm Đại Sĩ
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Hiểu Biết
Trái Tim Của Bụt
Trái Tim Của Bụt
Tố
Tố
Tình Người
Tình Người
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Tiếp Xúc Với Sự Sống
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thiền Hành Yếu Chỉ
Thả Một Bè Lau
Thả Một Bè Lau
Sống chung An Lạc
Sống chung An Lạc