Tìm Sách

Giới Luật >> Sự Tích Giới Luật

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sự Tích Giới Luật
 • Tác giả : ...
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 201
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Các sách khác thuộc Giới Luật

Luật Học đại cương
Luật Học đại cương
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Luật Học Tinh Yếu
Luật Học Tinh Yếu
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa