Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếng vọng hải triều


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếng vọng hải triều
 • Tác giả : Thích Thái Hòa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 186
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12250
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIẾNG VỌNG hải triều

THÍCH THÁI HÒA

Chùa Phước Duyên - Huế

PL 2558 - TL 2014

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

Mục Lục

·         Ai là người niệm Phật

·         Con đường chuyển hóa thân và tâm trong pháp môn tịnh độ

·         Ánh sáng của đức Phật A Di Đà trong thời đại của chúng ta

·         Trí tuệ và từ bi

·         Mắt thương nhìn cuộc đời

·         Hạnh của biển và hạnh của tâm

·         Tiếp xúc và cúng dường Phật đản là tiếp xúc với tâm và nguyện bồ đề

·         Quán chiếu năm điều luật của GĐPTVN cùng ba phép quy y và năm cấm giới của người Phật tử tại gia

·         Hòa - tin - vui

·         Ý nghĩa và nội dung niệm định tuệ

·         Chánh kiến

·         Cơ hội niềm tin vẫn còn đó cho tất cả chúng ta

·         Làm người dễ thương

·         Biến ước mơ thành hiện thực

·         Thiết lập sự an lạc

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)