Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếng vọng hải triều


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếng vọng hải triều
 • Tác giả : Thích Thái Hòa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 186
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12250
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TIẾNG VỌNG hải triều

THÍCH THÁI HÒA

Chùa Phước Duyên - Huế

PL 2558 - TL 2014

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

Mục Lục

·         Ai là người niệm Phật

·         Con đường chuyển hóa thân và tâm trong pháp môn tịnh độ

·         Ánh sáng của đức Phật A Di Đà trong thời đại của chúng ta

·         Trí tuệ và từ bi

·         Mắt thương nhìn cuộc đời

·         Hạnh của biển và hạnh của tâm

·         Tiếp xúc và cúng dường Phật đản là tiếp xúc với tâm và nguyện bồ đề

·         Quán chiếu năm điều luật của GĐPTVN cùng ba phép quy y và năm cấm giới của người Phật tử tại gia

·         Hòa - tin - vui

·         Ý nghĩa và nội dung niệm định tuệ

·         Chánh kiến

·         Cơ hội niềm tin vẫn còn đó cho tất cả chúng ta

·         Làm người dễ thương

·         Biến ước mơ thành hiện thực

·         Thiết lập sự an lạc

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi
Từng Bước Nở Hoa Sen
Từng Bước Nở Hoa Sen