Tìm Sách

Thiền >> 9 yếu tố phát triển Thiền quán


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 9 yếu tố phát triển Thiền quán
 • Tác giả : Saydaw U Kundalābhivamsa
 • Dịch giả : TỲ kheo Thiện Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 267
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009591
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 9 YẾU TỐ PHÁT TRIỂN THIỀN QUÁN

Saydaw U Kundalābhivamsa

TỲ KHEO THIỆN MINH Dịch

NXB TP. HCM

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tứ Niệm Xứ là một phương pháp tu tập để giác ngộ hoàn toàn, đồng thời cũng là một nghệ thuật sống lành mạnh. Nếu Tứ Niệm Xứ đưa đến sự Giác Ngộ  và tô điểm cho một nghệ thuật sống thì không dành riêng cho ai cả mà ai cũng có thể tu tập và thực hành được.

Tu tập Tứ Niệm Xứ là để có hạnh phúc và an lạc cho hiện tại. Tứ Niệm Xứ là suối nguồn của tình thương và sự giác ngộ. Như vậy chúng ta hãy ưu tiên thực tập pháp môn này hằng ngày trong cuộc sống.  

Gần đây có thể nói, Thiền Viện Phước Sơn, Vạn Hạnh, Bửu Long, Bửu Thắng, Kỳ Viên… liên tục mở những khóa thiền cho các hành giả tu tập Tứ Niệm Xứ, việc làm này nói lên nghĩa cử kế thừa sứ mệnh hoằng dương pháp hành của các vị Thiền Sư tiền bối trong quá khứ. Hòa Thượng Kim Triệu, Đại Đức Trí Dũng, Đại Đức Nagasena, Cư sĩ Thảo và cư sĩ Trần Thị Thu mỗi lần về Việt Nam thăm quê hương đều có đến những Thiền Viện này để hướng dẫn Thiền Tứ Niệm Xứ cho những hành giả ở đó.

Sở dĩ quyển “9 yếu tố phát triễn Thiền Quán” này đến tay quí độc giả là nhờ nhân duyên cô Trần Thị Thu tặng chúng tôi. Sau đó chúng tôi đọc và nhận biết ngay đây chính là một quyển sách “Giáo Tài” của Hòa Thượng Thiền Sư Sayadow U Kundalabhivamsa dành để dạy cho các hành giả thuộc những trung tâm Thiền ở Miến Điện, Mỹ, Anh và Pháp v.v…

Chúng tôi thiết nghĩ, một quyển sách Thiền quan trọng và có nội dung vô cùng phong phú như vậy thì không thể nào thiếu cho một hành giả tu tập Thiền Quán ở Việt Nam. Do dó chúng tôi bắt tay vào công tác dịch thuật. Vì là nội dung Thiền học nên chúng tôi gặp phải những khó khăn lúc ban đầu về thuật ngữ chuyên môn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Dịch phẩm dược hoàn thành là nhờ Sư cô Liễn Pháp nhiệt tình giúp chúng tôi đối chiếu lại bản dịch một lần nữa để bổ sung những chổ thiếu xót và làm cho câu văn thêm trong sáng hơn.

Xin chân thành cám ơn Thượng Họa Viên Minh, Đại Đức Thiện Nhân đã đọc lại bản dịch và nhị vị đã đóng góp không nhỏ về mặt văn chương cũng như tư tưởng trước khi dịch phẩm ra đời.

Xin tán thán và ghi nhận công đức của quí Phật Tử gần xa đã âm thầm hỗ trợ tài chánh cho chúng tôi trong công tác in ấn này, nhất là chư Phật Tử chùa Kỳ Viên và đặc biệt hơn là hai Tín nữ

                   Trần Thị Thu

                   Trần Thị Chi

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị có sức khỏe và an vui trong Chánh pháp/

                                      Chùa Kỳ Viên, ngày 8 tháng 3 năm 1998   

                                                          Tỳ kheo Thiện Minh

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Chương I    TU TẬP THIỀN ĐỊNH

a)     Thiền quán

b)    Phương pháp niệm thân

c)     Chú niệm trong khi đi

d)    Từ chuyển động dần dần đến việc thấy ra sinh diệt

e)     Chú niệm từng chi tiết

f)      Chú niệm trong khi ăn

g)     Phương pháp niệm thọ

h)    Phương pháp niệm tâm

i)       Phương pháp niệm pháp

Chương II  YẾU TỐ THỨ NHẤT

a)     Lợi ích của việc hành thiền

b)    Cơ hội để hành thiền rất hiếm hoi

c)     Yếu tố thứ nhất giúp phát triển ngũ quyền của hành giả

Chương III  YẾU TỐ THỨ HAI

a)     Làm cách naò để chú niệm một cách cẩn trọng và thấu suốt

b)    Làm thế nào để chú tâm ở ngay trong hiện tại

c)     Làm thế nào để thấy pháp chơn đế

d)    Thiền chỉ và Thiến quán

e)     Phương pháp quán niệm để khắc phục thọ khổ

f)      Làm thế nào để vượt qua thọ lạc

g)     Phương pháp chú niệm để vượt qua thọ xả

Chương IV  YẾU TỐ THỨ BA ( Phần 1 )

a)     Khả năng chú niệm liên tục của hành giả

b)    Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ nhất

c)     Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ hai

d)    Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ ba

          Chương V  YẾU TỐ THỨ BA ( Phần 2 )

a)     Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ tư

b)    Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ năm

c)     Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ sáu

d)    Lời chỉ dẫn tỉnh giác thứ bảy

·        Trong khi đi

·        Trong khi đứng

·        Trong khi ngồi

·        Trong khi nằm xuống để ngủ

·        Trong khi ngủ

Chương VI  YẾU TỐ THỨ TƯ

a.      Trú xứ thích họp

b.     Hành xứ thích hợp lời nói thích hợp

c.      Lời nói thích hợp

d.     Người thích hợp

·        Ít ham muốn

·        Trì túc với vật dụng

·        Thích sống nơi yên tỉnh

·        Tránh tụ tập bạn bè

·        Tinh tấn  hành thiền

·        Có giới

·        Có định

·        Có Tuệ

·        Giải thoát

·        Giải thoát tri kiến

e.      Thức ăn thích hợp

f.       Khí hậu thích hợp

g.     Oai nghi thích hợp

Chương VII  YẾU TỐ THỨ NĂM

a)     Nguyên nhdn6 dẫn đến Định

b)    Mức độ tuệ giác mà hành giả đã đạt được

c)     Hoàn cảnh sống mà hành giả đã huân tập trong đời này và những đời trước

d)    Hai hạng người đắc pháp chậm

·        Khó hành đắc chậm

·        Dễ hành đắc chậm

 

Chương VIII  YẾU TỐ THỨ SÁU

a)     Chế ngự tâm trạo cử

b)    Chế ngự tâm chán nãn

c)     Hôn trầm dẫn đến sự uể oải, thụ động

d)    Tu tập tinh tấn giác chi

e)     Nếu không tinh tấn thì u sầu phát sanh

        f ) Tu tập giác chi

        g )Tu tập trạch pháp giác chi

 Chương  IX YẾU TỐ THỨ BẢY

          Thân thể và sức khỏe

Chương X  YẾU TỐ THỨ TÁM

Chương XI  YẾU TỐ THỨ CHÍN

a)     Một tăng sinh chứng quả A La Hán

b)    Tứ Diệu Đế trong “giàu” và “nghèo”

c)     Thuyết giảng và thực hành

d)    Hai lý do khiến cho không  thể tiếp thu giáo pháp

e)     Không chú tâm trọn vẹn thì không có lợi ích gì

f)      Sự thuyết giảng không rốt ráo không thể dẫn đến giải thoát

 • ·        Lời bạt
 • ·        Tham khảo từ vựng Pàli – Việt

 

 

 

 

Các sách khác thuộc Thiền

Bạch Ẩn Huệ Hạc
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Giải đáp 100 câu hỏi Thiền
Giải đáp 100 câu hỏi Thiền
Vô Môn Quan
Vô Môn Quan
Nanh vuốt nhà Thiền
Nanh vuốt nhà Thiền
Bạch Ẩn thiền định ca
Bạch Ẩn thiền định ca
Bá Trượng ngữ lục
Bá Trượng ngữ lục
Khi nào chim sắt bay
Khi nào chim sắt bay
Phương pháp ngồi thiền
Phương pháp ngồi thiền
Góp nhặt cát đá
Góp nhặt cát đá
Thiếu thất lục môn
Thiếu thất lục môn
Thiền Niệm Xứ
Thiền Niệm Xứ