Tìm Sách

Thiền >> Bích Nham Lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bích Nham Lục
 • Tác giả :
 • Dịch giả : Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 337
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Văn Nghệ
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 1200000001206
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MCB: 1200000001206

Page:337

Năm XB: 2004

Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ Biên Dịch

BÍCH NHAM LỤC

Tập 1

Chú thích: Thích Nữ THUẦN BẠCH

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA – VĂN NGHỆ

LỜI GIỚI THIỆU

Bích Nham Lục là một tác phẩm thiền, cho đến nay vẫn là khung trời đóng kín. Duyên cớ gì mà cẵc thiền sư rành rang vô sự lại dựng lên ngôn ngữ như bức vách chặn đứng mọi suy lường đa đoan như thế? Một lần bị thiêu hùv bới ngài Đại Huệ, khoáng năm 1127- 1130, một lần được tái hiện vào đời Nguyên 1297- 1307, tri qua nhiều chú gii của các thiền sư, hôm nay được in ẩn ra mắt như một cổ gang học hói cùa hậu sinh.

Có một công án thời nay, tạm gọi là như thể vì nó cũng khổ hiểu, làm cho người ta ngơ ngác một cách rất thú vị. Bài toán con cừu và ông thuyền trướng như sau: Trên tàu có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trường bao nhiêu tuổi? Đe bài toán gây nhiều tranh cãi và cười cợt, chế giễu, vì toán học là thông minh, chính xác. Nhưng nếu là thiền sư sẽ không ngạc nhiên, đời sống đã là một trường ngạc nhiên bối rối rồi còn gì nữa. Ngày xua đã có những bài toán không đưa ra được đáp sổ, như 100 tắc công án trong Bích Nham Lục này.

Tất cả cố gắng cùa thiền sinh hiện nay, xin kính dâng trình chư tôn đức, như một hạt bụi vướng vào mắt. Ngưỡng mong các ngài lượng thứ.

Viên Chiếu, mùa Trung thu 2014

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền Và Giải Thoát
Thiền Và Giải Thoát
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Tin Tức Từ Biển Tâm
Tin Tức Từ Biển Tâm
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn
Phật Tâm Luận
Phật Tâm Luận
Vô Ngã Vô Ưu
Vô Ngã Vô Ưu
Thanh Quy
Thanh Quy
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Tu tập Chỉ quán tọa thiền pháp yếu
Tu tập Chỉ quán tọa thiền pháp yếu