Tìm Sách

Tịnh Độ >> Tư Tưởng Kinh A Di Đà

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tư Tưởng Kinh A Di Đà
 • Tác giả : Thích Chơn Thiện
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 140
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009487
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI TỰA

Kinh A-di-đà là bản kinh thân yêu nhất của một tu sĩ Phật giáo Bắc truyền ở miền Trung Việt Nam.

 Danh hiệu của đức Thế Tôn A-đi-đà và tôn hiệu của Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tướng quân Chánh pháp, đệ tử đệ nhất trí tuệ của đức Thế Tôn nhập sâu vào tâm thức người tu sĩ trong quãng thời gian hành Sa-di hạnh. Cảnh giới A-di-đà vì thế bỗng nhiên trở nên gần gũi với nhà chùa, hiện ra như là chính cảnh chùa hiện tại, có mặt trong cả tiếng chuông chùa.

Chúng tôi đang viết về kinh A-di-đà với những tình cảm và tư duy gần gũi và hiện thực ấy.

Xin thành kính kính dâng chư Tăng và mong chờ lời chỉ giáo.

Mùa An cư PL. 2529 - 1985

Kính cẩn

Tỷ-kheo Thích Chơn Thiện

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Vãng sanh Tịnh Độ luận giảng ký
Xương minh Tịnh Độ
Xương minh Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật chỉ nam
Niệm Phật chỉ nam
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Phật thuyết A Di Đà Kinh yếu giải giảng ký
Long Thơ Tịnh Độ
Long Thơ Tịnh Độ
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Đường về cực lạc
Đường về cực lạc
Cực lạc du lãm ký
Cực lạc du lãm ký
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
Khuyên người niệm Phật
Khuyên người niệm Phật