Tìm Sách

Tịnh Độ >> Tư Tưởng Kinh A Di Đà

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tư Tưởng Kinh A Di Đà
 • Tác giả : Thích Chơn Thiện
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 140
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009487
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỜI TỰA

Kinh A-di-đà là bản kinh thân yêu nhất của một tu sĩ Phật giáo Bắc truyền ở miền Trung Việt Nam.

 Danh hiệu của đức Thế Tôn A-đi-đà và tôn hiệu của Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tướng quân Chánh pháp, đệ tử đệ nhất trí tuệ của đức Thế Tôn nhập sâu vào tâm thức người tu sĩ trong quãng thời gian hành Sa-di hạnh. Cảnh giới A-di-đà vì thế bỗng nhiên trở nên gần gũi với nhà chùa, hiện ra như là chính cảnh chùa hiện tại, có mặt trong cả tiếng chuông chùa.

Chúng tôi đang viết về kinh A-di-đà với những tình cảm và tư duy gần gũi và hiện thực ấy.

Xin thành kính kính dâng chư Tăng và mong chờ lời chỉ giáo.

Mùa An cư PL. 2529 - 1985

Kính cẩn

Tỷ-kheo Thích Chơn Thiện

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Ba kinh Tịnh Độ
Ba kinh Tịnh Độ
Hương Quê Cực lạc
Hương Quê Cực lạc
Pháp môn Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chỉ Nam
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Niêm Phật Cảnh
Niêm Phật Cảnh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ