Tìm Sách

Tịnh Độ >> Kinh niệm Phật Ba La Mật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh niệm Phật Ba La Mật
 • Tác giả : Hán dịch: Cưu Ma La Thập
 • Dịch giả : Việt Dịch: Thích Thiền Tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 138
 • Nhà xuất bản : Phật Tử tại Sydney ấn tống
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000008115
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT

                                       Phật Tử tại Sydney ấn tống – Phật lịch 2552-2008

                                         Hán dịch:  TAM-TẠNG PHÁP-SƯ CƯU-MA-LA-THẬP

                                         Việt dịch:    HÒA-THƯỢNG THÍCH-THIỀN- TÂM

 

MỤC LỤC

      Phẩm 1

      Duyên khởi

      Phẩm 2

      Mười tâm thù thắng

      Phẩm 3

      Niệm Phật công đức

      Phẩm 4

      Xưng tán danh hiệu

      Phẩm 5

      Quán-Thế-Âm Bồ-Tát

      Niệm PhậT viên thông

      Phẩm 6

      Năng lực bất tư nghị của danh hiệu Phật

      Phẩm 7

      Khuyến phát niệm Phật và đọc tụng chân ngôn

      Nghi thức

      Chú thích

THƯỜNG NIỆM PHẬT TỨC LÀ:

Trong quên mình, ngoài quên cảnh – ĐẠI BỐ THÍ

Không sinh lòng tham, sân, si – ĐẠI TRÌ GIỚI

Chẳng chấp thị phi, nhân ngã – ĐẠI NHẪN NHỤC

Niệm Phật không gián đoạn – ĐẠI TINH TẤN

Vọng tưởng không mống khởi – ĐẠI THIỀN ĐỊNH

Không bị sư khác và pháp khác làm mê lầm

 

 ĐẠI TRÍ HUỆ

 

 

Phật giáo Nguyên thủy

Henepola Gunaratana Mahathera

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Ba kinh Tịnh Độ
Ba kinh Tịnh Độ
Hương Quê Cực lạc
Hương Quê Cực lạc
Pháp môn Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chỉ Nam
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Niêm Phật Cảnh
Niêm Phật Cảnh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ